Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Άσκηση αγωγών και επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης στο πεδίο των συναλλαγών με το εικονικό νόμισμα bitcoin

Στις συναλλαγές με εικονικά νομίσματα κυριαρχεί το bitcoin έναντι οποιουδήποτε άλλου εικονικού νομίσματος. Ωστόσο η αδυναμία καθορισμού της νομικής φύσης του σε συνδυασμό με την έλλειψη ενός νομοθετικού πλαισίου για τα εικονικά νομίσματα δημιουργεί σοβαρές επιφυλάξεις –αν όχι αμφιβολίες– για τη δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων περί ανώμαλης εξέλιξης της ενοχής, καθώς και για τη διαδικασία επίσπευσης της αναγκαστικής εκτέλεσης. Στην παρούσα μελέτη, μέσω συνοπτικής παρουσίασης της νομικής φύσης και της τεχνικής λειτουργίας του bitcoin, επιχειρείται μια ομαδοποίηση των αγωγικών αξιώσεων που αφορούν στη μεταφορά των λεκτικών μονάδων bitcoin και στην ύπαρξή τους εντός του ψηφιακού περιβάλλοντος. Περαιτέρω, αναδεικνύεται ο τρόπος και η επιλογή του μέσου αναγκαστικής εκτέλεσης για τη μεταφορά των επιδικασθεισών μονάδων bitcoin σε ψηφιακό πορτοφόλι του δανειστή.

Πηγή: sakkoulas.com