Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2021-2022: Τα συμπεράσματα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοίνωσε τη δημοσίευση της Έκθεσης Ανοικτού Διαδικτύου 2021-2022.

Η έκθεση περιλαμβάνει τα βασικότερα ευρήματα και συμπεράσματα για την κατάσταση του Ανοικτού Διαδικτύου στην Ελλάδα κατά την περίοδο αναφοράς Μαΐου 2021 – Απριλίου 2022 καθώς και τις μελλοντικές ενέργειες της ΕΕΤΤ για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120.

Η φετινή έκθεση περιλαμβάνει ενότητες που αφορούν την παρακολούθηση της απόδοσης των δικτύων, τις πρακτικές διαχείρισης κίνησης, τις εξειδικευμένες υπηρεσίες, τις εμπορικές πρακτικές διαφοροποιημένης χρέωσης, τους περιορισμούς στη χρήση και λειτουργικότητα του τερματικού εξοπλισμού, τα μέτρα για την ακεραιότητα και ασφάλεια των δικτύων καθώς και τις πρακτικές επιβολής περιορισμών στην πρόσβαση σε ιστοσελίδες για συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή τις αποφάσεις δικαστηρίων σε ότι αφορά τα παράνομα τυχερά παιχνίδια και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (παράνομο περιεχόμενο).

Βασικά συμπεράσματα και μελλοντικές ενέργειες

Η πλήρης εφαρμογή του διατάξεων του Εθνικού Κανονισμού Ανοικτού Διαδικτύου στις σταθερές και κινητές συνδέσεις σε όλη την φετινή περίοδο αναφοράς (2021-2022) συνέβαλε στην περαιτέρω αύξηση του ενδιαφέροντος από πλευράς των τελικών χρηστών για έλεγχο της ταχύτητας πρόσβασης και αποτυπώνεται με ακόμη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση του αριθμού των μετρήσεων σε όλη την επικράτεια όπως αυτή καταγράφηκε στην πλατφόρμα ΥΠΕΡΙΩΝ της ΕΕΤΤ για το έτος 2021.

Αναφορικά με τις πρακτικές διαχείρισης κίνησης, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους περιορισμούς ταχύτητας – που επιβάλλονται πλέον σε πολύ μεγάλο αριθμό προγραμμάτων (περιλαμβανομένων προγραμμάτων με απεριόριστα δεδομένα), σε 4G δρομολογητές (routers), καθώς και σε προγράμματα δορυφορικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο – ώστε να γίνεται κατάλληλη ενημέρωση από τους παρόχους και οι καταναλωτές να γνωρίζουν ακριβώς το προϊόν το οποίο αγοράζουν.

Σχετικά με τους περιορισμούς που επιβάλλονται από τους παρόχους στην πρόσβαση σε ιστοσελίδες για συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή αποφάσεις δικαστηρίων, σε σχέση με το 2020 παρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού ιστοσελίδων με παράνομα τυχερά παιχνίδια και μείωση των ιστοσελίδων που μπλοκάρονται λόγω δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα μέτρα για τη διατήρηση της ακεραιότητας και ασφάλειας του δικτύου λαμβάνονται κυρίως για την αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων.

Συνήθης εφαρμοζόμενη πρακτική για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων είναι το φιλτράρισμα της κίνησης με αυτόματους μηχανισμούς αναγνώρισης κακόβουλης κίνησης.

Μικρότερος αριθμός μέτρων λαμβάνεται για την αποτροπή χρήσης ταυτότητας άλλου προσώπου (spoofing), ή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam), ή μηνυμάτων ή ιστοσελίδων για την κακόβουλη συλλογή προσωπικών δεδομένων (phishing).

Από την εξέταση των εξειδικευμένων υπηρεσιών αξιοσημείωτο είναι ότι η τηλεόραση μέσω διαδικτύου (IPTV) από τους περισσότερους παρόχους δεν δίνεται πλέον ως εξειδικευμένη, αλλά ως απλή OTT υπηρεσία, παρόμοια με άλλες πλατφόρμες τηλεόρασης (Youtube, Netflix, κ.λπ.). Ωστόσο, εξακολούθησε να δίνεται ως εξειδικευμένη υπηρεσία σε ένα αριθμό συνδρομητών δύο παρόχων και το έτος 2021.

Σχετικά με τους περιορισμούς στη χρήση τερματικού εξοπλισμού, όπως περιορισμοί που έχουν εντοπιστεί στη χρήση modem/router με δυνατότητα VoIP από το εμπόριο ή περιορισμοί στη χρήση κάρτας SIM σε συγκεκριμένο τύπο δρομολογητών, η εξέταση του θέματος συνδέεται με τον ορισμό του σημείου τερματισμού δικτύου. Το θέμα αυτό τέθηκε το 2021 σε δημόσια διαβούλευση από την ΕΕΤΤ  και αναμένεται η σύνταξη σχετικού Κανονισμού εντός του 2022.

Ο αριθμός των υπηρεσιών/εφαρμογών διαφοροποιημένης χρέωσης παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το 2020 κυρίως λόγω της εμφάνισης νέων εφαρμογών, όπως νέα εφαρμογή που συνδράμει στην ακαδημαϊκή έρευνα, μία νέα εφαρμογή πληρωμών και μία εφαρμογή ασφάλειας/προστασίας συσκευών. Συνεχίστηκε η παροχή δωρεάν πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης και στις πλατφόρμες με εκπαιδευτικό περιεχόμενο του Υπουργείου Παιδείας και από τους τρείς παρόχους κινητής υπηρεσίας. Παρόμοιες παροχές έγιναν και σε άλλες χώρες 11 και η πρακτική αυτή δεν αντιμετωπίστηκε ως διακριτική μεταχείριση.

Αναφορικά με τη διαφάνεια και την ενημέρωση των τελικών χρηστών, το νέο στοιχείο ήταν η δημοσίευση από τους παρόχους κινητής διαδραστικών χαρτών ταχυτήτων μέσω των οποίων ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση βάσει διεύθυνσης και να ενημερωθεί για τη μέγιστη ταχύτητα στην περιοχή που τον ενδιαφέρει. Η ρύθμιση αυτή αυξάνει σημαντικά τη διαφάνεια παρέχοντας ενημέρωση για τις ταχύτητες κινητής σε όλη την Ελλάδα.

Το χρονικό διάστημα αναφοράς πραγματοποιήθηκαν συστηματικοί έλεγχοι από την ΕΕΤΤ για την εφαρμογή του διατάξεων του ΕΚΑΔ με έμφαση στην ενημέρωση για τις ταχύτητες και με ελέγχους σε παρόχους και σημεία πώλησης για τους συνδρομητές σταθερών συνδέσεων.

Κατά το επόμενο διάστημα θα ενταθούν οι έλεγχοι στα σημεία πώλησης κινητής τηλεφωνίας με έμφαση στην προσυμβατική ενημέρωση των καταναλωτών για τις ταχύτητες στις κινητές συνδέσεις. Επιπλέον, αναμένεται η υλοποίηση της αναβάθμισης της πλατφόρμας ΥΠΕΡΙΩΝ η οποία αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την ακρίβεια μέτρησης των ταχυτήτων και των στατιστικών που είναι δημόσια διαθέσιμα στο κοινό.

Οι ενέργειες της ΕΕΤΤ στο επόμενο διάστημα θα επικεντρωθούν α) στην τροποποίηση του Εθνικού Κανονισμού Ανοικτού Διαδικτύου ώστε να εναρμονιστεί με τις ενημερωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές του BEREC ως αποτέλεσμα των Αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης β) στην παρακολούθηση της αγοράς όσον αφορά στην εφαρμογή του εθνικού και ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου ιδίως σε ότι αφορά τη χρήση του εξοπλισμού και τις προσφερόμενες υπηρεσίες μηδενικής χρέωσης.

Δείτε αναλυτικά την έκθεση.

Πηγή: Lawspot.gr