Αντίγραφα πρακτικών δημοσίευσης διαθήκης και κήρυξης κυρίας μέσω του gov.gr

Μέσω του gov.gr θα χορηγούνται από 1/6/2022 τα αντίγραφα πρακτικών δημοσίευσης διαθήκης και κήρυξης κυρίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα αντίγραφα θα χορηγούνται σε πολίτες και δικηγόρους μέσω του gov.gr / Δικαιοσύνη / Δικαστήρια / Ηλεκτρονικές δικαστικές αποφάσεις.

Με την διεκπεραίωση του αιτήματος μέσω της εφαρμογής, θα χορηγείται ακριβές ηλεκτρονικό αντίγραφο ψηφιακά υπογεγραμμένο σε μορφή pdf, που θα φέρει χρονοσήμανση και προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή.

Δείτε την ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Αθηνών στο dsa.gr. 

Πηγή: lawspot.gr