Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

ΑΠΔΠΧ: Επίπληξη για παράβαση δικαιώματος πρόσβασης

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία υποκειμένου των δεδομένων για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε ηχογραφημένες κλήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της καταγγελλόμενης Vodafone.

Ο καταγγέλλων, συνδρομητής της Vodafone, μετά από περιστατικό τηλεφωνικής αντικατάστασης της κάρτας SIM του (sim swap) από άγνωστο τρίτο που υποδυόταν τον καταγγέλλοντα, απευθύνθηκε την ίδια ημέρα τηλεφωνικά στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Vodafone, ζητώντας την απενεργοποίηση της δεύτερης κάρτας SIM και ακολούθως ζητώντας την εκ νέου αντικατάσταση της κάρτας SIM του. Στη συνέχεια, υπέβαλε καταγγελία στην ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο της οποίας ζήτησε να πληροφορηθεί το περιεχόμενο της πρώτης κλήσης, θεωρώντας ότι θα πρέπει να έχει καταγραφεί.

Η Vodafone με έγγραφό της προς την ΕΕΤΤ, κοινοποιούμενο στον καταγγέλλοντα, του υπέδειξε να συμπληρώσει συγκεκριμένο έντυπο αίτησης κοινοποίησης ηχογραφημένης συνομιλίας, πράγμα που ο καταγγέλλων έπραξε, αιτούμενος έτσι αντίγραφα των τριών ανωτέρω κλήσεων.

Η Vodafone δεν ανταποκρίθηκε με κανέναν τρόπο στο εν λόγω αίτημα του καταγγέλλοντος, παρά μόνο μετά την υποβολή καταγγελίας και την παρέμβαση της Αρχής, μετά την πάροδο 6 μηνών, οπότε και τον πληροφόρησε ότι οι ζητηθείσες κλήσεις δεν είχαν καταγραφεί, η δε αντίθετη πληροφόρηση είχε δοθεί στον καταγγέλλοντα κατά τη διαδικασία ενώπιον της ΕΕΤΤ εκ παραδρομής.

Με την παρούσα απόφαση απευθύνεται επίπληξη στη Vodafone για τη διαπιστωθείσα παράβαση των άρθρων 12 παρ. 3 και παρ. 4 και 15 ΓΚΠΔ, λόγω της εκπρόθεσμης ανταπόκρισής της στο αίτημα πρόσβασης του καταγγέλλοντος και λόγω της εσφαλμένης πληροφόρησης που του παρασχέθηκε όσον αφορά την ικανοποίηση του δικαιώματός του.

Πηγή: lawnet.gr