Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

ΑΠΔΠΧ: Επεξεργασία δεδομένων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών από την Τράπεζα Eurobank

Η Αρχή εξέτασε, κατόπιν σχετικού ερωτήματος το οποίο υποβλήθηκε, τη συμμόρφωση της Τράπεζας Eurobank με τις οδηγίες της Αρχής που διατυπώθηκαν μέσω της υπ’ αριθμ. 48/2018 Απόφασης της Αρχής. Κατά την εξέταση της υπόθεσης προέκυψε ότι, ως προς το σκέλος της ως άνω Απόφασης το οποίο αφορούσε την τήρηση, στο chip των χρεωστικών/πιστωτικών καρτών τύπου Mastercard των πελατών της Τράπεζας, πληροφορίες για τις τελευταίες 10 συναλλαγές που έχει πραγματοποιήσει ο κάτοχός τους σε φυσικό κατάστημα, οι οποίες πληροφορίες μπορούν να αναγνωστούν «ανέπαφα», χωρίς να παρέχεται ειδική προς τούτο ενημέρωση, η Τράπεζα δεν είχε συμμορφωθεί αφού δεν παρείχε σχετική ενημέρωση παρά ξεκίνησε διαδικασίες αντικατάστασης των εν λόγω καρτών.

Η Αρχή, με την Απόφαση 55/2022,  επέβαλλε στην ΤΡΑΠΕΖΑ  EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.,  ως υπεύθυνο επεξεργασίας, διοικητικό χρηματικό πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00) ευρώ, για την ως άνω διαπιστωθείσα παραβίαση του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 2 θ΄ του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 83 παρ. 5 του ΓΚΠΔ.

Πλήρες Κείμενο Απόφασης

Επεξεργασία δεδομένων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών από την Τράπεζα Eurobank – Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 48/2018 Απόφαση της Αρχής

Πηγή: lawnet.gr