Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

ΑΠΔΠΧ: Επεξεργασία δεδομένων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών από την Τράπεζα Alphabank

Η Αρχή εξέτασε, κατόπιν σχετικού ερωτήματος το οποίο υποβλήθηκε, τη συμμόρφωση της Τράπεζας Alphabank (ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.) με τις οδηγίες της Αρχής που διατυπώθηκαν μέσω της υπ’ αριθμ. 48/2018 Απόφασης της Αρχής. Κατά την εξέταση της υπόθεσης προέκυψε ότι, ως προς το σκέλος της ως άνω Απόφασης το οποίο αφορούσε την τήρηση, στο chip των χρεωστικών/πιστωτικών καρτών τύπου Mastercard των πελατών της Τράπεζας, πληροφορίες για τις τελευταίες 10 συναλλαγές που έχει πραγματοποιήσει ο κάτοχός τους σε φυσικό κατάστημα, οι οποίες πληροφορίες μπορούν να αναγνωστούν «ανέπαφα», χωρίς να παρέχεται ειδική προς τούτο ενημέρωση, η Τράπεζα δεν είχε συμμορφωθεί αφού δεν παρείχε σχετική ενημέρωση παρά ξεκίνησε διαδικασίες αντικατάστασης των εν λόγω καρτών.

Η Αρχή, με την Απόφαση 56/2022,  επέβαλλε στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.,  ως υπεύθυνο επεξεργασίας, διοικητικό χρηματικό πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00) ευρώ, για την ως άνω διαπιστωθείσα παραβίαση του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 2 θ΄ του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 83 παρ. 5 του ΓΚΠΔ.

Πλήρες Κείμενο Απόφασης

Επεξεργασία δεδομένων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών από την Τράπεζα Alphabank – Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 48/2018 Απόφαση της Αρχής

Πηγή: lawnet.gr