Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

ΑΠΔΠΧ: Επιβολή διοικητικού προστίμου για λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε χώρους ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου

Η Αρχή εξέτασε τη νομιμότητα λειτουργίας συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, σε συνέχεια καταγγελίας από πρώην εργαζόμενη. Από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν προέκυψε ότι το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις νομιμότητας.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν  παραβιάσεις των άρθρων 5 παρ. 1(α), 5 παρ. 1(β) και 5 παρ. 2,  και των άρθρων 6, 12, 13, 30 του ΓΚΠΔ. Η Αρχή επέβαλλε στον υπεύθυνο επεξεργασίας διοικητικό πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ και του έδωσε εντολή να απεγκαταστήσει τις κάμερες και να ενημερώσει εγγράφως την Αρχή σχετικά.

Πλήρες Κείμενο Απόφασης

Επιβολή διοικητικού προστίμου για λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε χώρους ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου

Πηγή: lawnet.gr