Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

ΑΠΔΠΧ: Επιβολή προστίμου για μη νόμιμη αποστολή προωθητικών e-mails

Η Αρχή εξέτασε  δύο καταγγελίες κατά συγκεκριμένης εταιρείας σχετικά με αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό προώθηση υπηρεσιών. Στην πρώτη περίπτωση κρίθηκε ότι η ύπαρξη επαγγελματικής επαφής του καταγγέλλοντος και του νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας μέσω επαγγελματικού μέσου κοινωνικής δικτύωσης δεν πληροί τα κριτήρια του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 3471/2006 ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων. Στη δεύτερη περίπτωση κρίθηκε ότι η αποστολή προωθητικού μηνύματος προς διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου νομικού προσώπου είναι μη νόμιμη, χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 του ν. 3471/2006. Η Αρχή για τις δύο περιπτώσεις καταγγελίας επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Πηγή: Lawnet.gr