Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

ΑΠΔΠΧ: Επιβολή προστίμου στην Alpha Bank για παράνομη και αδιαφανή επεξεργασία δεδομένων

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία κατά της Alpha Bank A.E. από πελάτη της, ο οποίος βρίσκεται σε αντιδικία με την Τράπεζα και τον πρώην Διευθυντή του Καταστήματος στο οποίο διατηρεί θυρίδα θησαυροφυλακίου, για παράνομη διαβίβαση στον αντίδικό του, εγγράφου που περιλαμβάνει προσωπικά του δεδομένα. Συγκεκριμένα από την καταγγελλόμενη Τράπεζα χορηγήθηκε στον αντίδικο του καταγγέλλοντος ένα έγγραφο (Αναγγελία Γεγονότος Λειτουργικού Κινδύνου) στο οποίο περιγράφεται με λεπτομέρειες η επίσκεψη του καταγγέλλοντος στο εν λόγω Κατάστημα και άλλες πληροφορίες που εμπίπτουν στο τραπεζικό του απόρρητο, σε χρόνο κατά τον οποίο ο αντίδικος του καταγγέλλοντος δεν ήταν πλέον Διευθυντής του Καταστήματος, άρα ήταν τρίτος σε σχέση με την Τράπεζα αναφορικά με τη συγκεκριμένη επεξεργασία.

Από την εξέταση της καταγγελίας προέκυψε ότι η συλλογή, καταγραφή και τήρηση των δεδομένων του καταγγέλλοντος στο ως άνω έγγραφο, καθώς και η διαβίβασή του στον αντίδικό του είχε λάβει χώρα κατά παράβαση της αρχής της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας της επεξεργασίας, διότι η Τράπεζα δεν τεκμηρίωσε επαρκώς τη νομική βάση της αρχικής συλλογής και επεξεργασίας, ενώ ο καταγγέλλων δεν είχε ενημερωθεί ως υποκείμενο για τη σχετική επεξεργασία των δεδομένων του ούτε ενημερώθηκε πριν τη διαβίβαση του εγγράφου, ώστε να έχει την ευκαιρία να ασκήσει τα δικαιώματά του ως υποκείμενο, και επιβλήθηκε στην Τράπεζα πρόστιμο ύψους 40.000 €.

Κείμενο Απόφασης [PDF]

Επιβολή προστίμου στην Alpha Bank για παράνομη και αδιαφανή επεξεργασία δεδομένων

Πηγή: lawnet.gr