Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

ΑΠΔΠΧ: Παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα ανηλίκου – Επιβολή προστίμου

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία και διαπίστωσε ότι η καταγγελλόμενη παιδοψυχολόγος ικανοποίησε το δικαίωμα πρόσβασης του καταγγέλλοντος εκπρόθεσμα και ελλιπώς κατά παράβαση των οριζομένων στις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 3 και 15 ΓΚΠΔ, απηύθυνε επίπληξη (άρθρο 58 παρ. 2 στοιχ. β΄ ΓΚΠΔ) στην καταγγελλόμενη για την παραβίαση των διατάξεων αυτών και έδωσε εντολή στην καταγγελλόμενη (άρθρο 58 παρ. 2 στοιχ. γ’ ΓΚΠΔ) να ικανοποιήσει το δικαίωμα πρόσβασης του καταγγέλλοντος στο μέρος που έχει ασκηθεί και δεν έχει ακόμα ικανοποιηθεί.

Επιπλέον, η Αρχή διαπίστωσε ότι η καταγγελλόμενη παιδοψυχολόγος παραβίασε την αυτοτελή υποχρέωση συνεργασίας με την Αρχή κατ’ άρθρο 31 ΓΚΠΔ και της επέβαλε διοικητικό πρόστιμο.

Για το πλήρες κείμενο της Απόφασης 28/2022 πατήστε εδώ

Πηγή: lawnet.gr