Ασφάλεια προϊόντων: Ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών κατά τις αγορές online και offline​

  • Καλύτερη προστασία για όσους αγροάζουν μέσω διαδικτύου, σαφέστεροι κανόνες για τις επιχειρήσεις
  • Οι ευάλωτοι καταναλωτές, όπως τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία, να προστατεύονται και να ενημερώνονται καλύτερα
  • Πιο αποτελεσματικές ανακλήσεις προϊόντων και φιλικές προς τον καταναλωτή πληροφορίες για την ασφάλεια των προϊόντων

Οι νέοι κανόνες στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι όλα τα είδη προϊόντων στην ΕΕ, είτε πωλούνται διαδικτυακά είτε σε παραδοσιακά καταστήματα, συμμορφώνονται με τις υψηλότερες απαιτήσεις ασφάλειας.

Την Πέμπτη, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς υιοθέτησε τη θέση της σχετικά με τους επικαιροποιημένους κανόνες της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων καταναλωτικών προϊόντων εκτός διατροφής με 41 ψήφους υπέρ, μία κατά και δύο αποχές. Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν αλλαγές για να ενισχύσουν την ασφάλεια των προϊόντων που πωλούνται στην ΕΕ και να προστατέψουν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Οι ευρωβουλευτές διευκρίνισαν επίσης τις υποχρεώσεις για τους οικονομικούς φορείς και τις ηλεκτρονικές αγορές και ενίσχυσαν τις απαιτήσεις ασφάλειας των προϊόντων.

Σαφέστεροι κανόνες για τους φορείς​ και την ασφάλεια των προϊόντων

Όλοι οι οικονομικοί φορείς, όπως οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι διανομείς, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις επικαιροποιημένες γενικές υποχρεώσεις ασφάλειας για τη διάθεση προϊόντων στην αγορά της ΕΕ. Εάν αυτοί οι οικονομικοί φορείς δεν είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ, θα πρέπει να ορίσουν ένα υπεύθυνο άτομο στην ΕΕ ως σημείο επαφής των αρχών.

Εάν δεν συμμορφωθούν, οι κυρώσεις μπορεί να φτάσουν έως και το 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους.

Οι ευρωβουλευτές ενίσχυσαν επίσης τις διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας για τα προϊόντα, προκειμένου να ληφθούν υπόψη πιθανοί συγκεκριμένοι κίνδυνοι για τους πιο ευάλωτους καταναλωτές, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι ασφαλή για όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των οποίων η ασφάλεια θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται πάντα υπόψη όταν σχεδιάζονται τα προϊόντα. Πρέπει να ληφθούν υπόψη τεχνολογικές πτυχές, όπως η παρέμβαση στον κυβερνοχώρο, αλλά και οι επιπτώσεις που μπορούν να έχουν τα ψηφιακά προϊόντα στην ψυχική υγεία των παιδιών.

Απομάκρυνση επικίνδυνων εμπορευμάτων

Σύμφωνα με το κείμενο που εγκρίθηκε και σύμφωνα με τον πρόσφατα συμφωνημένο νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες , οι διαδικτυακές αγορές θα πρέπει να δημιουργήσουν ενιαία σημεία επαφής για να επικοινωνούν γρήγορα με τις αρχές επιτήρησης και τους καταναλωτές.

Οι αρχές μπορούν να υποχρεώσουν τις διαδικτυακές αγορές να αφαιρέσουν και να απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε παράνομες καταχωρίσεις επικίνδυνων προϊόντων. Αφού ειδοποιηθούν, οι ηλεκτρονικές αγορές θα έχουν μια ημέρα να δράσουν. Θα διενεργούσαν τυχαίους ελέγχους για να εντοπίσουν τα επικίνδυνα προϊόντα.

Οι ευρωβουλευτές θέλουν επίσης να εκσυγχρονιστεί το σύστημα ταχείας ειδοποίησης για επικίνδυνα προϊόντα (πύλη « Safety Gate »), ώστε να επιτραπεί στις ηλεκτρονικές αγορές να εντοπίζουν πιο εύκολα τα μη ασφαλή προϊόντα. Οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες για τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.

Αποτελεσματικές διαδικασίες ανάκλησης και πρόσβαση σε πληροφορίες

Σε περίπτωση που ένα επικίνδυνο προϊόν πρέπει να ανακληθεί ή υπάρχει προειδοποίηση ασφαλείας, οι οικονομικοί φορείς και οι ηλεκτρονικές αγορές θα πρέπει να ενημερώνουν τους καταναλωτές και να διαδίδουν τις πληροφορίες στο Διαδίκτυο. Οι καταναλωτές θα ενημερώνονται για το δικαίωμά τους για επισκευή, αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων.

Οι ευρωβουλευτές πρόσθεσαν επίσης μια διάταξη για να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες για την ασφάλεια των προϊόντων είναι διαθέσιμες σε εύκολα κατανοητή γλώσσα και προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία.

Επόμενα βήματα

Μόλις το Συμβούλιο εγκρίνει τη διαπραγματευτική του εντολή, μπορούν να ξεκινήσουν διοργανικές συνομιλίες μεταξύ του Κοινοβουλίου και των κρατών μελών. Μόλις επιτευχθεί συμφωνία, θα πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από τη δημοσίευσή της και την έναρξη ισχύος της.

Πηγή: lawspot.gr