Βιντεοπαρακολούθηση εργαζομένου μέσω κλειστού κυκλώματος σε κατάστημα – Απόφαση Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Καταγγελία για λειτουργία κλειστού κυκλώματος βιντεοπαρακολούθησης σε χώρο εργασίας σε κατάστημα χειρίστηκε πρόσφατα το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Συγκεκριμένα, υποβλήθηκε καταγγελία εναντίον εταιρείας σχετικά με την λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) σε κατάστημα της. Η καταγγελία αφορούσε στην παρακολούθηση εργαζομένου και συνεχή έλεγχο των κινήσεων του στον χώρο, μέσω του ΚΚΒΠ. Η καταγγέλλουσα απολύθηκε από την εργασία της κατ’ επίκληση υλικού από το ΚΚΒΠ.

Για υποστήριξη των ισχυρισμών της, η καταγγέλλουσα προσκόμισε σχετικά στιγμιότυπα οθόνης στα οποία φαινόταν γραπτή επικοινωνία μεταξύ της και της Καθ’ ης την καταγγελία, δεικνύοντας παρακολούθηση των κινήσεων της κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Όπως αναφέρει το Γραφείο, η καταγραφή του προσωπικού καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας του, κρίνεται υπερβολική καθότι παρεμβαίνει σε μεγάλο βαθμό στην ιδιωτική ζωή του εργαζόμενου και δεν συνάδει με τα άρθρα 5 και 6 του Κανονισμού. Επιπρόσθετα, η λήψη μέσω ΚΚΒΠ θα πρέπει να περιορίζεται σε χώρους εισόδου και εξόδου, στα ταμεία ή χώρους με χρηματοκιβώτια, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό κλπ., υπό τον όρο ότι οι κάμερες εστιάζουν στο αγαθό που προστατεύουν κι όχι στους χώρους των εργαζομένων

Αφού έγινε διερεύνηση του παραπόνου και λήφθηκαν οι θέσεις της Καθ’ ης την καταγγελία – εταιρείας σε σχέση με την υπό εξέταση περίπτωση, η Επίτροπος διαπίστωσε παραβίαση των Άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού. Στην βάση της διαπίστωσης αυτής, εξέδωσε Εντολές με υποδείξεις προς την Καθ’ ης την καταγγελία όπως (1) τοποθετήσει τις κάμερες με τρόπο ώστε να έχουν λήψη μόνο των αντικειμένων που έχουν αξία, (2) διαγραφούν καταγραφές που δεν λήφθηκαν νόμιμα, (3) τοποθετηθούν ενημερωτικές/προειδοποιητικές πινακίδες και (4) σταλούν αποδεικτικά στοιχεία της συμμόρφωσης της Καθ’ ης με τις Εντολές.

Η Καθ’ ης την καταγγελία συμμορφώθηκε με τις Εντολές και το Γραφείο  ενημέρωσε σχετικά την καταγγέλλουσα. (πηγη: dataprotection.gov.cy)

Για ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ.

Πηγή: cylegalnews.com