Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Για πρώτη φορά το Δημόσιο αποκτά ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα Βιβή Χαραλαμπογιάννη, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Δημήτρη Ασκούνη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Σταύρο Ασθενίδη παρουσίασαν την Πέμπτη 23 Ιουνίου το νέο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημόσιου Τομέα (ΣΔΑΔ).

Το νέο ΣΔΑΔ είναι μία προηγμένη ψηφιακή πλατφόρμα υπό την οποία θα ενοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες Διοίκησης – Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού του συνόλου των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

Στόχος του Συστήματος είναι:

  • η υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων και τον σχεδιασμό,
  • η εφαρμογή ενιαίας πολιτικής για τη διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού και παρακολούθησή της
  • η απάλειψη των γραφειοκρατικών διαδικασιών και η εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για κάθε φορέα της δημόσιας διοίκησης.

Στο αντικείμενο του έργου συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, το Μητρώο Υπαλλήλων, τα Ψηφιακά Οργανογράμματα, η διαχείριση προσλήψεων, αδειών και ωραρίου του προσωπικού, οι προαγωγές και επιλογές προϊσταμένων, οι πειθαρχικές Διαδικασίες, η ανάπτυξη του ανθρώπινου Δυναμικού και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης. Το ΣΔΑΔ, υπό τη διαχείριση του υπουργείου Εσωτερικών θα συλλέγει, θα διαλειτουργεί με άλλα συστήματα του Δημοσίου και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα περίπου 3537 φορέων και 9131 διαχειριστών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου επιχειρήθηκε κατά το παρελθόν τρεις φορές ανεπιτυχώς, ενώ πλέον έχει συναφθεί προγραμματική συμφωνία με την Κοινωνία των Πολιτών με την παράδοση του έργου να ορίζεται στους 36 μήνες. Οι πρώτες λειτουργίες του Συστήματος θα είναι έτοιμες προς χρήση σε 18 μήνες.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 10.000.000 ευρώ (συν ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το ΕΣΠΑ.

Ο κ. Βορίδης χαρακτήρισε το νέο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού «ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που υλοποιούνται στο Δημόσιο σε ψηφιακό επίπεδο».

Ο Πρόεδρος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Δημήτρης Ασκούνης δεσμεύτηκε από την πλευρά του ότι ο οργανισμός «θα βάλει όλες του τις δυνάμεις ούτως ώστε το έργο να τελειώσει στο χρονοδιάγραμμα των 36 μηνών και να επιτύχει τα αποτελέσματα τα οποία έχει υποσχεθεί».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Σταύρος Ασθενίδης επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο έργο κατέχει περίοπτη θέση στην ψηφιακή ατζέντα της κυβέρνησης και η υλοποίησή του θα συμβάλει με τον πλέον εμφατικό τρόπο στην ευρύτερη εθνική προσπάθεια για ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: lawnet.gr