ΕΕ: Έλεγχος στις μεταφορές κρυπτοστοιχείων – Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Η ΕΕ καθιστά δυσκολότερη για τους εγκληματίες τη χρησιμοποίηση κρυπτονομισμάτων για να παρακάμπτουν τους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σήμερα, το Συμβούλιο ενέκρινε επικαιροποιημένους κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής των κανόνων στις μεταφορές κρυπτοστοιχείων. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται η χρηματοοικονομική διαφάνεια όσον αφορά τις ανταλλαγές κρυπτοστοιχείων και παρέχεται στην ΕΕ ένα σταθερό πλαίσιο που συμμορφώνεται με τα πλέον απαιτητικά διεθνή πρότυπα για τις εν λόγω ανταλλαγές, διασφαλίζοντας ότι τα κρυπτοστοιχεία δεν χρησιμοποιούνται για εγκληματικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων υποχρεούνται να συλλέγουν και να καθιστούν προσβάσιμες ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα και τον δικαιούχο των μεταφορών κρυπτοστοιχείων που διαχειρίζονται, ανεξάρτητα από την ποσότητα των κρυπτοστοιχείων που αποτελούν αντικείμενο της συναλλαγής.

Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των μεταφορών κρυπτοστοιχείων, ώστε να είναι πιο εύκολο να εντοπίζονται και να αποκλείονται πιθανές ύποπτες συναλλαγές.

“Η σημερινή απόφαση φέρνει κακές ειδήσεις σε όσους κάνουν κατάχρηση κρυπτοστοιχείων για τις παράνομες δραστηριότητές τους, για να παρακάμψουν τις κυρώσεις της ΕΕ ή να χρηματοδοτήσουν την τρομοκρατία και τον πόλεμο. Αυτό δεν θα είναι πλέον εφικτό στην Ευρώπη χωρίς να αποκαλύπτονται — αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.”

Πηγή: lawnet.gr