Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Προς Πρόταση Κανονισμού για την επιβολή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Με μια λιτή και μάλλον απρόσμενη ανάρτηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποίησε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε Πρόταση Κανονισμού για τους διαδικαστικούς κανόνες επιβολής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Η πρωτοβουλία αυτή φέρει τον τίτλο «Περαιτέρω εξειδίκευση των διαδικαστικών κανόνων σχετικά με την επιβολή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων» και σύμφωνα με τη δημοσιευθείσα περίληψή της, αποσκοπεί στο να «εξορθολογήσει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων κατά την επιβολή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) σε διασυνοριακές υποθέσεις.

Για τον σκοπό αυτό, θα εναρμονίσει ορισμένες πτυχές των διοικητικών διαδικασιών που εφαρμόζουν οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων σε διασυνοριακές υποθέσεις.

Αυτό θα υποστηρίξει την ομαλή λειτουργία των μηχανισμών συνεργασίας και επίλυσης διαφορών του ΓΚΠΔ.»

Η Πρόταση της Επιτροπής αναμένεται να κατατεθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2023.

Πηγή: lawspot.gr