Λαζαράκου: Έρχεται πλαίσιο εποπτείας των crypto και στην Ελλάδα

Στο παρελθόν ανήκει η εποχή κατά την οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε μόνο ενημερωτικά δελτία για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ή έδινε μόνο πιστοποιήσεις σε αναλυτές. Εδώ και 3,5 χρόνια τα πάντα έχουν αλλάξει σε θέματα ελέγχου και εποπτείας της αγοράς, αφού πλέον η Επιτροπή καλείται να διαχειριστεί σύνθετα ζητήματα, που ξεκινούν από την «πράσινη» οικονομία και αγγίζουν τα κρυπτονομίσματα, με την πρόεδρο Βασιλική Λαζαράκου, μιλώντας στο powergame.gr, να αποκαλύπτει ότι έρχεται ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο θα ακολουθήσει και η χώρα μας.

Η Βασιλική Λαζαράκου αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι στην ίδια την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημιουργείται πλέον εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, με την ελληνική εποπτική αρχή να συμμετέχει σε όλα τα παγκόσμια φόρα εποπτείας των αγορών, με τελευταίο νέο (22/11) την ανάδειξη της κυρίας Λαζαράκου ως μέλους του Bureau (Διοικούσας Επιτροπής) της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ. Αναλυτικά, η συνέντευξη έχει ως εξής:

  • Στο διεθνές δυσμενές περιβάλλον, ποια είναι η άποψή σας για τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της, ειδικά ως προς τις εισηγμένες εταιρείες;

«Σε μία διεθνώς δυσμενή συγκυρία, η οποία επιδεινώνεται από την ενεργειακή κρίση και την άνοδο των επιτοκίων, η ελληνική οικονομία παρουσιάζει ισχυρά αντισώματα και οι επιδόσεις της φετινής χρονιάς το αποδεικνύουν. Οι μεταρρυθμίσεις που συνεχίζονται, οι ξένες άμεσες επενδύσεις και οι πρώτες ενδείξεις που έχουμε για τη νέα τουριστική χρονιά μάς επιτρέπουν να αισιοδοξούμε ότι η ελληνική οικονομία θα παραμείνει σε θετικό έδαφος και τη νέα χρονιά, παρά τις αντιξοότητες που εμφανίζονται στον ορίζοντα. Μέσα σε αυτό το γεμάτο προκλήσεις πλαίσιο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στοχεύει να συμβάλει στη διασφάλιση ενός φιλικού επενδυτικού κλίματος αλλά και να κινητοποιήσει τις εταιρείες, ώστε να αντλήσουν από την κεφαλαιαγορά κεφάλαια απαραίτητα για την εξέλιξη των επενδυτικών σχεδίων του. Κεντρικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθειά έχει αποτελέσει το νέο θεσμικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο βελτιώνει και εκσυγχρονίζει αισθητά το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε την τήρηση του κανονιστικού πλαισίου της κεφαλαιαγοράς στην εγχώρια αγορά, που είναι καθοριστικός παράγοντας για την προσέλκυση νέων διεθνών επενδυτών για την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς».

  • Ποιος είναι ο «οδικός χάρτης» της Επιτροπής ώστε να θωρακίσει τον ρόλο της στην ελληνική κεφαλαιαγορά;

«Από την πρώτη στιγμή δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση της παρουσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ώστε να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική λειτουργία και τη βέλτιστη επόπτευση της εγχώριας αγοράς κεφαλαίων.

Σημαντικός άξονας δράσης, που ήταν από την αρχή προτεραιότητά μας, είναι και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερη η λειτουργία μας. Είμαστε ευτυχείς, καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχει πάρει “σάρκα και οστά” μέσα από την εξασφάλιση οικονομικών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς, προχωρήσαμε για πρώτη φορά σε μια σειρά από ενέργειες με στόχο την καλύτερη διακυβέρνηση του Οργανισμού μας. Έτσι, συντάξαμε πρόσφατα ένα πενταετές (2022-2027) Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο θέτει με σαφήνεια τους τομείς προτεραιοποίησης και απαρτίζεται από πέντε άξονες. Μεταξύ άλλων, προβλέπει τη συμβολή της Επιτροπής στην ανάπτυξη της εγχώριας Κεφαλαιαγοράς, με προτάσεις για συνεχή βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου που τη διέπει, αλλά και εντατικοποίηση των προσπαθειών για βέλτιστη εφαρμογή του πλαισίου. Ταυτόχρονα, προχωρήσαμε στη σύνταξη ενός νέου Οργανισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τον οποίο υιοθετείται μια νέα διάρθρωση, που εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην αποτελεσματική χρήση των δεδομένων και στην καινοτομία. Τέλος, το πενταετές Σχέδιο αναμένεται να διαμορφώσει κι άλλες εσωτερικές λειτουργίες, με τη δημιουργία Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας που θα ρυθμίζει την εσωτερική οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις διαδικασίες, καθώς και με την εκπόνηση του Ετήσιου Επιχειρησιακού Σχεδίου, με προτεραιότητες και στόχους ανά διεύθυνση που θα ανανεώνονται σε ετήσια βάση».

  • Μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου είναι και το θέμα της βιωσιμότητας. Τι πρωτοβουλίες σκοπεύει να λάβει η ΕΚ στον συγκεκριμένο τομέα;

«Μέσα από τις συνεχείς κρίσεις σε διαφορετικά επίπεδα (περιβαλλοντικό, υγειονομικό, ανθρωπιστικό κ.λπ.) αναδεικνύεται ως βασική προτεραιότητα η εναρμόνιση με περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες, όπως και η διακυβέρνηση (τα γνωστά σε όλους μας κριτήρια ESG). Σε ευρωπαϊκό μάλιστα επίπεδο, η εμπέδωση των πολιτικών όπως η μετάβαση στην “πράσινη” οικονομία είναι πιο επιτακτικές από ποτέ, ενώ τα κριτήρια ESG ενσωματώνονται ταχύτατα στη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς, με τις επιχειρήσεις να έχουν ξεκινήσει να υιοθετούν στρατηγική βιωσιμότητας.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει συμπεριλάβει στο Στρατηγικό της Σχέδιο την προώθηση πολιτικών βιώσιμης χρηματοδότησης με μακροπρόθεσμο προσανατολισμό. Για εμάς αποτελεί άμεση ανάγκη να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις προκλήσεις που προβάλλουν σήμερα σε θέματα βιωσιμότητας για τις κεφαλαιαγορές και τους επενδυτές. Η Επιτροπή συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις διαβουλεύσεις και τις εργασίες για την ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου όσον αφορά την ταξινομία και τις γνωστοποιήσεις για θέματα αειφορίας, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα σχετικά ζητήματα που είναι υπό επεξεργασία σήμερα.

Επιπλέον, συμμετέχουμε σε ανώτατο επίπεδο στην Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ, που κατά την παρούσα χρονική στιγμή επεξεργάζεται την επικαιροποίηση των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης με την ενσωμάτωση, μεταξύ άλλων, και θεμάτων βιωσιμότητας στις αρχές του ΟΟΣΑ. Μάλιστα, σήμερα, Τρίτη 22 Νοεμβρίου, εκλέχθηκα και μέλος του Bureau (Διοικούσας Επιτροπής) της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ.

Στόχος μας είναι η συνεχής ενημέρωση στα θέματα βιωσιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό, θα προχωρήσουμε σε κύκλο συναντήσεων με τις εισηγμένες εταιρείες και τους φορείς της αγοράς και γενικότερα σε επικοινωνία μαζί τους, ώστε να εντοπίσουμε τυχόν προβληματικά θέματα στην εφαρμογή του πλαισίου για θέματα βιωσιμότητας και να εξετάσουμε στη συνέχεια τυχόν άλλες ενέργειες εκ μέρους μας».

  • Πώς αντιμετωπίζουν οι επόπτες το θέμα του greenwashing;

«Το φαινόμενο του greenwashing είναι ιδιαίτερα πολυσχιδές και διερευνάται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η βέλτιστη προσέγγισή του, καθώς αποτελεί εποπτική προτεραιότητα η καταπολέμησή του. Είναι ακόμη ανοικτό ζήτημα κατά πόσο θα μπορούσαν θεσμικά να οριστούν αξιολογητές για τα κριτήρια ESG -γεγονός που θα διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό τη συγκρισιμότητα, τη λήψη αποφάσεων, αλλά και την εποπτεία. Η αξιολόγηση από πιστοποιημένους αξιολογητές είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα βοηθήσει στην ύπαρξη αξιόπιστων δεδομένων και στην καλύτερη ενημέρωση των επενδυτών. Ομοίως, οποιαδήποτε ενέργεια προς την ενίσχυση της παροχής αξιόπιστων βάσεων δεδομένων ESG θα ήταν επίσης καθοριστικό βήμα, δεδομένου ότι έχουν παρατηρηθεί σημαντικές αποκλίσεις στις αξιολογήσεις αυτές μέχρι σήμερα. Επίσης, κατά την παρούσα χρονική στιγμή αξίζει να σημειωθεί ότι ολοκληρώνεται το πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Πράσινο Ομόλογο (EU green bond standard / EU ESG bond standard), ενώ σημαντικές είναι και οι ενέργειες από τους διεθνείς φορείς (IOSCO, ISSB) προς μία ενιαία προσέγγιση των εννοιών ESG».

  • Αναφέρατε τη συμμετοχή της ΕΚ στα ευρωπαϊκά φόρα. Έχετε ενισχύσει την παρουσία της ΕΚ στο εξωτερικό;

«Συμμετέχουμε ενεργά στα διεθνή φόρα, όπως στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), που διαμορφώνει τις θέσεις της ESMA στα επιμέρους θέματα σε συντονισμό με τις εποπτικές αρχές κεφαλαιαγορών της ΕΕ, ενώ από το 2020 η υπογράφουσα, έχω εκλεγεί από το Συμβούλιο Εποπτών της ESMA -το οποίο αποτελούν οι 27 εποπτικές αρχές- ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Management Board) της ESMA.

Πρόσφατα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκλέχθηκε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Κεφαλαιαγορών (IOSCO), που απαρτίζουν περίπου 200 εποπτικές αρχές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα εκπροσωπεί στο ΔΣ του Παγκόσμιου Οργανισμού το σύνολο των εποπτικών αρχών της Ευρώπης, που αποτελείται από 51 εποπτικές αρχές της κεφαλαιαγοράς.

Επίσης, ως προεδρεύουσα της υποεπιτροπής για τις Τιτλοποιήσεις της Κοινής Επιτροπής των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ), συμμετέχω και στην Κοινή Επιτροπή των ΕΕΑ που επεξεργάζεται θέματα κοινού ενδιαφέροντος των τριών ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, όπως η διαμόρφωση των κανονισμών που εξειδικεύουν τη νομοθεσία για τα θέματα ESG, για παράδειγμα, ενώ σήμερα εκλέχθηκα και ως νέο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής (Bureau) της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ, όπως προαναφέρθηκε για το επόμενο έτος.

Όλα τα παραπάνω συντελούν στη προσπάθειά μας να συμμετέχουμε ενεργά σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το σύνολο των στελεχών της Επιτροπής εργάζεται με απόλυτη συνείδηση και υπευθυνότητα, ώστε η συμμετοχή μας να συνδράμει στην υιοθέτηση των βέλτιστων προτάσεων αλλά και την προστασία των κεφαλαιαγορών και των επενδυτών».

  • Το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούμε ότι το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα είναι υπό διαμόρφωση. Έχετε κάποιο νέο ως προς τον βαθμό ωριμότητάς του; Έχει συμβάλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στη διαμόρφωσή του;

«Το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα αποτελεί μία από τις προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την οποία εργαζόμαστε εντατικά και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Γι’ αυτόν τον λόγο, συγκροτήσαμε μια ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων που συμμετείχε στη διαδικασία διαμόρφωσης του σχεδίου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Αγορές κρυπτο-στοιχείων (MiCA). Το νέο σχέδιο του Ευρωπαϊκού αυτού Κανονισμού έχει λάβει μία μικρή αναβολή και φαίνεται ότι θα τεθεί προς ψηφοφορία στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα εντός του 2023. Η έναρξη εφαρμογής του είναι 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος, εκτός από κάποια συγκεκριμένα άρθρα, για τα οποία η έναρξη εφαρμογής είναι 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος, κάτι που σημαίνει ότι δεν αναμένεται να ισχύσει πριν από το 2025. Ο Κανονισμός αυτός εισάγει τρεις μεγάλες κατηγορίες υποχρεώσεων: α) Υποχρεώσεις που αφορούν την έκδοση/διάθεση ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση κρυπτο-στοιχείων, β) υποχρεώσεις που αφορούν την παροχή υπηρεσιών σε κρυπτο-στοιχεία και γ) υποχρεώσεις που αφορούν την κατάχρηση αγοράς. Σήμερα δεν υφίσταται ακόμη εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία που να θεσμοθετεί προληπτική εποπτεία των παρόχων, κάτι που θα γίνει με την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού αυτού Κανονισμού».

  • Ποια είναι η θέση των εποπτικών αρχών σε σχέση με τους κινδύνους από τα κρυπτο-στοιχεία;

«Τα τελευταία χρόνια έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις από τους επόπτες σε σχέση με τα κρυπτοστοιχεία και τους κινδύνους τους. Εντός του 2022 (Μάρτιο) μάλιστα, και οι 3 ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (δηλαδή η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA), η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), προειδοποιούν τους καταναλωτές ότι πολλά κρυπτο-στοιχεία είναι υψηλής επικινδυνότητας και έχουν εξαιρετικά κερδοσκοπικό χαρακτήρα και ότι δεν ενδείκνυνται ως επένδυση για τους περισσότερους καταναλωτές λιανικής.

Η ανακοίνωση αυτή δημοσιοποιήθηκε και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στους κινδύνους που υφίστανται από τις επενδύσεις στα κρυπτο-στοχεία. Επισημαίνεται, για παράδειγμα, ότι ενδέχεται οι επενδυτές να απολέσουν το σύνολο του κεφαλαίου που θα επενδύσουν και για τον σκοπό αυτόν καλούνται να είναι ενήμεροι για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι παραπλανητικές διαφημίσεις, μεταξύ άλλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσω “επηρεαστών” της κοινής γνώμης (influencers), καθώς τις περισσότερες φορές δίδονται υποσχέσεις για γρήγορη ή υψηλή απόδοση. Καθώς, μάλιστα, δεν υφίσταται σήμερα ευρωπαϊκή νομοθεσία για θέματα προληπτικής εποπτείας, αναφέρεται ρητά ότι οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν έχουν δυνατότητα προσφυγής ή προστασίας».

Πηγή: powergame.gr