Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Χώρας

Υπεγράφη την 11/04/2023 μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των εννέα Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με σκοπό την υλοποίηση του έργου της χρηματοδότησης στη Δράση «Επιχορήγηση συμβολαιογράφων για την Αναβάθμιση των Υποδομών Εξοπλισμού Γραφείου» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.ο»

Η βασική δομή του έργου αφορά στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των γραφείων των συμβολαιογράφων μέσω επιχορήγησης δαπανών προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικών για διαχείριση υποθέσεων για συμβολαιογράφους. Το συνολικό ποσό απόκτησης των ανωτέρω στοιχείων εξοπλισμού ανέρχεται στα € 3.100,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για έκαστο συμβολαιογράφο.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) και φορέας χρηματοδότησης θα είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πηγή: lawnet.gr