Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Νόμιμο το Street View της Apple, υπό τους όρους που ίσχυσαν και για τη Google

H εποπτική αρχή του κρατιδίου της Βαυαρίας (Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht – BayLDA) δημοσίευσε ενημερωτικό κείμενο για την επικοινωνία που είχε με την Apple, στο πλαίσιο δημιουργίας τρισδιάστατων περιηγητικών απεικονίσεων των γερμανικών δρόμων κατά το πρότυπο του Google Street View.

H Apple ήλθε σε επικοινωνία με την BayLDA, ως αρμόδια εποπτική αρχή για τη Γερμανία, και ζήτησε τη γνώμη της για τυχόν ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά τη διαδικασία δημιουργίας του Apple Maps Image Collection και ανανέωσης των χαρτών της εταιρείας, δια της προσθήκης τρισδιάστατων περιηγήσεων.

Η BayLDA διαπιστώνοντας καταρχήν ότι δεν υπάρχουν ειδικά ζητήματα που δικαιολογούν την επιβολή διορθωτικών μέτρων, υπενθυμίζει πως η υπεύθυνη επεξεργασίας εδρεύει στην Ιρλανδία, ως εκ τούτου η σχετική διαδικασία αποτελεί αρμοδιότητα της ιρλανδικής εποπτικής αρχής, στην οποία και θα διαβιβάζονται οι υποβαλλόμενες καταγγελίες.

Περαιτέρω, η βαυαρική αρχή παρατηρεί ότι:

– η φωτογράφηση γίνεται από ειδικά οχήματα αλλά και από πεζούς, σε σημεία όπου η διέλευση των οχημάτων είναι αδύνατη. Η συλλογή δεδομένων έχει ξεκινήσει από το 2019 και καλύπτει δρόμους και εν γένει δημόσιους χώρους, ενώ το πρόγραμμα βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο της εταιρείας. (Όπως μάλιστα προκύπτει από τη σχετική ενημέρωση της εταιρείας, η φωτογράφηση της Ελλάδας βρίσκεται σε εξέλιξη.)

– εκτός από κάμερες και αισθητήρες, τα οχήματα είναι εξοπλισμένα με υπολογιστές, στον σκληρό δίσκο των οποίων αποθηκεύονται τα δεδομένα που συλλέγονται. Τα δεδομένα αυτά κρυπτογραφούνται και να αποκρυπτογραφηθούν στη συνέχεια στις ΗΠΑ και να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας για της θόλωση προσώπων και πινακίδων οχημάτων.

– κύριος σκοπός της συλλογής είναι η δημιουργία νέου υλικού για τη βελτίωση των υπηρεσιών της Apple και τον εμπλουτισμό της λειτουργίας Look Around. Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη.

– τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα ενημέρωσης για την επεξεργασία των δεδομένων τους, καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης, ανά πάσα στιγμή και ανεξάρτητα του αν το υλικό έχει δημοσιοποιηθεί ή έχει ήδη ληφθεί. Ως ενδεικτικό παράδειγμα αναφέρεται πως τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη θόλωση της πρόσοψης της οικίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, τα υποκείμενα μπορούν να επικοινωνούν με την Apple με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους: δια της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση [email protected], δια της υποβολής αναφοράς προβλήματος μέσα από την εφαρμογή, δια της υποβολής αιτήματος μέσα από την πολιτική προστασίας της Apple (για την Ελλάδα https://www.apple.com/gr/privacy/contact/) και δια της αποστολής φυσικής αλληλογραφίας προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας στην Ιρλανδία.

Τα FAQs της Βαυαρικής Αρχής

1. Γιατί επιτρέπεται σε μια εταιρεία να καταγράφει δημόσιους χώρους με κάμερες σε αυτοκίνητα;

Οι εταιρείες μπορούν να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εάν υπάρχει νομική βάση για να το κάνουν αυτό.  Η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων δεν είναι πάντοτε απαραίτητη για το σκοπό αυτό, καθώς η συγκατάθεση είναι μόνο μία από τις πιθανές νομικές βάσεις. Η παραγωγή και η δημοσίευση εικόνων σε δημόσιους οδικούς χώρους μπορεί να είναι επιτρεπτή – χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων – βάσει του άρθρου 6 παρ.1στ’ ΓΚΠΔ. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, μια εταιρεία μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων και εφόσον τα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων δεν υπερισχύουν. Η Apple στηρίζεται σε αυτή τη νομική βάση. Μέσω της λήψης προστατευτικών μέτρων, π.χ. θόλωση προσώπων ή πινακίδων κυκλοφορίας, μπορεί να επιτευχθεί το ότι η παραγωγή και δημοσίευση εικόνων του δημόσιου χώρου – συμπεριλαμβανομένων των προσόψεων σπιτιών, τμημάτων ιδιοκτησιών καθώς και οχημάτων, εφόσον είναι ορατά από τον δημόσιο οδικό χώρο – μπορεί να αξιολογηθεί ως επιτρεπτή βάσει θεμιτών (π.χ. οικονομικών) συμφερόντων, εφόσον ληφθούν ορισμένα προστατευτικά μέτρα. Η αξιολόγηση αυτή βάσει της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα βασίζεται στο γεγονός ότι τα πρόσωπα που κινούνται σε δημόσιο χώρο ή σε χώρους που είναι ορατοί από το δημόσιο χώρο πρέπει να αποδέχονται το ότι κάποιοι άλλοι τους βλέπουν.

2. Δεν πρέπει υπάρχει η συγκατάθεση κάθε προσώπου που καταγράφεται από τις κάμερες της Apple;

Όχι, οι νομικές βάσεις του άρθρου 6 ΓΚΠΔ είναι ισοδύναμες. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1α΄ ΓΚΠΔ, η συγκατάθεση είναι μόνο μία από τις πολλές πιθανές νομικές βάσεις του δικαίου προστασίας δεδομένων, συνεπώς καμία συγκατάθεση δεν απαιτείται εάν η επεξεργασία επιτρέπεται από άλλη νομική βάση. Στην παρούσα περίπτωση, η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ.1στ΄ ΓΚΠΔ.

3. Το σπίτι μου θα είναι σύντομα διαθέσιμο στο διαδίκτυο ως τρισδιάστατο μοντέλο, όπως συμβαίνει ήδη με το Google Street View;

Ναι, αυτό θα συμβεί από τις 21.04.2022, καθώς η λειτουργία που ονομάζεται “Apple Look Around” θα γίνει σταδιακά διαθέσιμη σε τμήματα της Γερμανίας.

4. Επιτρέπεται οι φωτογραφίες εμού ή/και του σπιτιού μου να προβάλλονται ως τρισδιάστατο μοντέλο στο “Apple Look-Around”;

Σύμφωνα με την απόφαση της Συνδιάσκεψης των ομοσπονδιακών εποπτικών αρχών της 12.05.2020 σχετικά με το StreetView και τις συναφείς υπηρεσίες, η εν λόγω επεξεργασία μπορεί να στηριχθεί στη νομική βάση του άρθρου 6 παρ.1στ΄ ΓΚΠΔ και συνεπώς να θεωρηθεί επιτρεπτή σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που αναφέρονται εκεί, δεν παρίσταται λόγος για διαφορετική αξιολόγηση από ό,τι για την υπηρεσία “Google Street view”. Η Apple παρέχει – όπως απαιτεί η απόφαση της Συνδιάσκεψης – τη δυνατότητα να μην αναγνωρίζονται τα προσωπικά δεδομένα (όπως πρόσωπα, αριθμοί κυκλοφορίας οχημάτων, προσόψεις σπιτιών). Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να το ζητήσουν με την υποβολή αιτήματος εναντίωσης.

5. Θα είναι ορατό το σπίτι μου μέσω του Apple Look-Around αν έχω ήδη υποβάλει εναντίωση στο παρελθόν;

Όχι. Στην περίπτωση των προηγηθεισών εναντιώσεων που αφορούσαν την Apple Camera Tours, η Apple προέβη σε θόλωση των δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, εάν μια φωτογραφία του σπιτιού δημοσιευθεί στο διαδίκτυο στο μέλλον, θα είναι ήδη θολωμένη.

6. Μπορώ να υποβάλω εναντίωση εκ των προτέρων, ακόμη και αν δεν γνωρίζω αν το όχημα θα περάσει από το σπίτι μου;

Ναι, σε αυτή την περίπτωση η τοποθεσία του σπιτιού σημειώνεται προς διαγραφή. Εάν το όχημα κάνει καταγραφές, αυτές θα θολωθούν κατά την περαιτέρω επεξεργασία.

7. Ποια εποπτική αρχή ελέγχει αν η Apple συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων;

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ορίζει ότι μόνο μία εποπτική αρχή είναι η επικεφαλής αρχή για τις διεθνείς εταιρείες. Καθώς η Apple έχει την ευρωπαϊκή της έδρα στην Ιρλανδία, η ιρλανδική εποπτική αρχή είναι η επικεφαλής αρχή. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνήσουν με τη BayLDA για τις καταγγελίες τους. Στη συνέχεια, η BayLDA διαβιβάζει αυτές τις καταγγελίες στην ιρλανδική εποπτική αρχή.

8. Ποιες πληροφορίες ζητά η Apple εάν θέλω να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση του σπιτιού μου ή άλλων προσωπικών δεδομένων μου;

Κατά κανόνα, η Apple δεν ζητά καμία απόδειξη ως προς αυτό. Δεν είναι αναγκαίο να είστε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ούτε να παρουσιάσετε στοιχεία που να σας συνδέουν με τα δεδομένα.

Πηγή: lawspot.gr