Οι νόμοι για τις ψηφιακές αγορές (DMA) και τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) σε μια ματιά

Η δύναμη των ψηφιακών πλατφορμών

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι ψηφιακές πλατφόρμες όπως η Amazon, η Google και το Facebook έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν είναι προφανή αλλά η κυρίαρχη θέση που κατέχουν ορισμένες από αυτές τις πλατφόρμες τους παρέχει συντριπτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά, ασκώντας αθέμιτη επιρροή στη δημοκρατία, στα θεμελιώδη δικαιώματα, στην κοινωνία και στην οικονομία. Συχνά καθορίζουν τις μελλοντικές καινοτομίες, τις επιλογές των καταναλωτών και λειτουργούν ως “πυλωροί” μεταξύ επιχειρήσεων και χρηστών του διαδικτύου.

Για την αντιμετώπιση αυτής της ανισορροπίας, η ΕΕ επιθυμεί να αναβαθμίσει τους υπάρχοντες κανόνες για τις ψηφιακές υπηρεσίες θεσπίζοντας το νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές και το νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες.

Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές: επιβλέποντας τις πρακτικές των μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών

Σκοπός της νομοθεσίας είναι να εξασφαλίσει ίδιους όρους ανταγωνισμού για όλες τις ψηφιακές εταιρείες, ανεξαρτήτως μεγέθους. Ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές θα θέσει ξεκάθαρους κανόνες για τις μεγάλες πλατφόρμες με σκοπό να αποτραπούν οι αθέμιτες πρακτικές προς επιχειρήσεις και καταναλωτές, όπως η αποτροπή απεγκατάστασης προεγκαταστημένων προγραμμάτων και εφαρμογών από τους χρήστες.

Οι κανόνες στοχεύουν να ενισχύσουν την καινοτομία, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, βοηθώντας τις μικρότερες και νεοφυείς επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν τους μεγαλύτερους παίκτες της αγοράς.

Σήμερα είναι ξεκάθαρο ότι οι κανόνες ανταγωνισμού από μόνοι τους δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τους τεχνολογικούς κολοσσούς και τις αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές τους. Ο νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές θα αποτρέψει αυτές τις πρακτικές και θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα σε όλους τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στην Ενιαία Αγορά : οι κανόνες τίθενται από τους νομοθέτες και όχι από τις ιδιωτικές εταιρείες!

Αντρέας Σβαμπ (ΕΛΚ, Γερμανία) – Εισηγητής του νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές

​​Ο νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές θα θέσει, επίσης, τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών ως «πυλωρών» και θα δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να διεξάγει έρευνες αγοράς, επιτρέποντας την αναθεώρηση των υποχρεώσεων των πλατφορμών όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο καθώς και την επιβολή κυρώσεων για τυχόν καταχρηστική συμπεριφορά.

Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες: ασφαλής ψηφιακός χώρος

Ο νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου ψηφιακού χώρου για τους χρήστες και τις εταιρείες μέσω της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο. Η νομοθετική πράξη στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην αντιμετώπιση του εμπορίου και της ανταλλαγής παράνομων αγαθών, υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου και των συστημάτων αλγοριθμικών συναλλαγών που ενισχύουν τη διάδοση ψευδών ειδήσεων.

Η αυξανόμενη επίδραση του ψηφιακού κόσμου στη ζωή μας δεν είναι πάντα ευνοϊκή:οι αλγόριθμοι δημιουργούν προκλήσεις για τις δημοκρατίες μας διαδίδοντας μίσος και διχασμό, οι κολοσσοί καταστρατηγούν τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού και οι διαδικτυακές αγορές δυσχεραίνουν τη προστασία των καταναλωτών και υπονομεύουν τα πρότυπα ασφαλείας των προϊόντων. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Για αυτό το λόγο δημιουργούμε ένα νέο πλαίσιο, ώστε ό,τι είναι παράνομο εκτός διαδικτύου να είναι παράνομο και εντός.

Κρίστελ Σαλντεμόσε (S&D, Δανία) – Εισηγήτρια του νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες

Ο νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες θα δώσει περισσότερο έλεγχο στους χρήστες επί του διαδικτυακού περιεχομένου: οι χρήστες θα μπορούν να αποφασίζουν εάν επιθυμούν ή όχι να επιτρέψουν τις στοχευμένες διαφημίσεις και θα ενημερώνονται για τους λόγους για τους οποίους τους προτείνεται το συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν στην προστασία των χρηστών από επιβλαβές και παράνομο περιεχόμενο. Ο νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες θα διασφαλίσει τη ταχύτερη απομάκρυνση παράνομου περιεχομένου και θα συμβάλει στην εξάλειψη επιβλαβούς περιεχομένου (όπως η διασπορά ψευδών ειδήσεων με πολιτικό περιεχόμενο), θεσπίζοντας καλύτερους κανόνες για τον έλεγχο του περιεχομένου και την προστασία της ελευθερίας του λόγου. Οι χρήστες θα λαμβάνουν σχετική ενημέρωση και θα μπορούν να θέτουν υπό αμφισβήτηση την αφαίρεση περιεχομένου από τις πλατφόρμες.

Ο νόμος θα περιλαμβάνει επίσης κανόνες σχετικά με τα προϊόντα που πωλούνται διαδικτυακά ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των προτύπων ασφαλείας που έχει θέσει η ΕΕ. Οι χρήστες θα γνωρίζουν τους προμηθευτές των προϊόντων που αγοράζουν μέσω διαδικτύου.

Επόμενα βήματα

Στις 14 Δεκεμβρίου, το Κοινοβούλιο συζήτησε το νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές τον οποίο αναμένεται να ψηφίσει στις 15 Δεκεμβρίου. Οι διαπραγματεύσεις με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022.

Η επιτροπή εσωτερικής αγοράς ενέκρινε τη θέση σχετικά με τον νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες στις 14 Δεκεμβρίου. Το κείμενο θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου μέσα στον Ιανουάριο, ώστε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Πηγή: lawspot.gr