Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

ΟΣΔΔΥ-ΔΔ: Ολοκλήρωση Δημόσιας διαβούλευσης επί των όρων της Διακήρυξης διεθνούς ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης επί των όρων της Διακήρυξης διεθνούς ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο «Συντήρηση, υποστήριξη και αναβάθμιση του “Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)” για τρία (3) έτη με δικαίωμα προαίρεσης ένα (1) + ένα (1) επιπλέον έτος και εκτιμώμενη αξία κατ’ έτος 325.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (403.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)».

Η Δημόσια Διαβούλευση έλαβε χώρα από την 17η Μαΐου 2022 μέχρι την 1η Ιουνίου 2022 και σε αυτή συμμετείχε με υποβολή σχολίων η UNISYSTEMS M.A.E.

Τα σχόλια και οι απαντήσεις επ’ αυτών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.adjustice.gr →ΣτΕ → Επικαιρότητα → Διακηρύξεις- Διαγωνισμοί.

Πηγή: lawnet.gr