Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Προσωπικά δεδομένα: Πρόστιμο 50.000 ευρώ στην αστυνομία για την κυκλοφορία οχημάτων με κάμερες στο Ρότερνταμ κατά τη διάρκεια του περιορισμού κυκλοφορίας λόγω Covid-19

Τον Μάϊο του 2020 το Ρότερνταμ επρόκειτο να φιλοξενήσει τον Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision 2020. Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων ασφάλειας για τη διοργάνωση, η δημοτική αρχή της πόλης είχε προμηθευτεί δύο ειδικά οχήματα με κάμερες, τα οποία σκόπευε να θέσει σε κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης, κατά τις ημέρες τέλεσης του διαγωνισμού.

Στις αρχές του έτους ξέσπασε η πανδημία του κορωνοϊού και ο Διαγωνισμός, όπως και κάθε άλλη διοργάνωση, ακυρώθηκε. Αποτέλεσμα αυτού ήταν τα οχήματα να μην χρησιμοποιηθούν, γεγονός όμως που δεν εμπόδισε τον Δήμο από το να εκπονήσει εναλλακτικό σχέδιο για τη χρήση τους.

Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, το οποίο αρχικά αναπτύχθηκε πειραματικά από τον ίδιο τον Δήμο του Ρότερνταμ και στη συνέχεια εκτελέστηκε σε συνεργασία με την αστυνομική αρχή, τα δύο οχήματα θα κυκλοφορούσαν στους δρόμους της πόλης, προκειμένου να ελέγχεται η τήρηση των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας που είχαν μόλις επιβληθεί.

Τα δύο οχήματα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην πόλη στις 10 Απριλίου, για να αποσυρθούν μια εβδομάδα αργότερα και να επανέλθουν την 26η του μηνός, αυτή τη φορά υπό την ευθύνη της αστυνομίας. Η κυκλοφορία τους αυτή συνεχίστηκε μέχρι τα τέλη Μαΐου 2020.

Σύμφωνα με το πλάνο λειτουργίας του συστήματος, που είχε εκπονηθεί, τα οχήματα θα κυκλοφορούσαν σε δρόμους, πλατείες και πάρκα «αυξημένης επικινδυνότητας», προκειμένου να ελέγχουν την τήρηση των μέτρων περιορισμού, ήτοι την αποφυγή συναθροίσεων και τη διατήρηση ελάχιστης απόστασης 1.5 μέτρων μεταξύ των πολιτών. Για τον έλεγχο αυτό, οι κάμερες 360° που βρίσκονταν στην οροφή των οχημάτων κατέγραφαν εικόνα από τον δημόσιο χώρο και την μετέδιδαν σε ειδικό κέντρο επιχειρήσεων, από όπου μπορούσε να διαβιβαστεί σε αστυνομικά τμήματα. Η εικόνα που λαμβανόταν είχε υψηλή ανάλυση και επέτρεπε – ακόμη και με ταχύτητα οχήματος τα 50 χλμ/ώρα – την αναγνώριση προσώπων των απεικονιζομένων πολιτών, καθώς και την αναγνώριση πινακίδων των οχημάτων. Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστωνόταν η παραβίαση των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας, δημοτικοί αστυνομικοί μετέβαιναν στο συγκεκριμένο μέρος, προκειμένου να ελέγξουν και να αποκαταστήσουν την τήρηση του νόμου.

Πληροφορηθείσα την πρακτική αυτή, η ολλανδική αρχή προστασίας Δεδομένων (Autoriteit Persoonsgegevens – AP) ζήτησε ενημέρωση από τις εμπλεκόμενες αρχές (δημοτική και αστυνομική αρχή) ως προς τις τηρούμενες απαιτήσεις νομιμότητας για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Η AP παρατήρησε πως η συγκεκριμένη πρακτική και συνακόλουθα η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων υπάγεται στις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων από την αστυνομία (Wet politiegegevens, Wpg), νομοθεσία η οποία ρυθμίζει ειδικώς τα συγκεκριμένα ζητήματα και στην οποία ενσωματώθηκε εν μέρει και η «αστυνομική» Οδηγία 2016/680. Κατά τούτο, κρίθηκε πως υπεύθυνος επεξεργασίας είναι αποκλειστικά η αστυνομία, στο πρόσωπο του αρχηγού της.

Ακολούθως και με βάση την ειδική αυτή ρύθμιση, διαπιστώθηκε η παραβίαση δύο προβλέψεων του νόμου. Ειδικότερα,

– διαπιστώθηκε η παραβίαση της υποχρέωσης διενέργειας Εκτίμησης Αντικτύπου, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 4c του νόμου. Κατά την κρίση της αρχής , η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής ήταν αναγκαία δεδομένου ότι μια τέτοια πρακτική καταγραφής δημόσιου χώρου έθετε ζητήματα υψηλού κινδύνου για την ιδιωτικότητα των πολιτών. Τούτο διότι η καταγραφή αυτή γινόταν σε χώρους με αυξημένη παρουσία πολιτών, οι οποίοι δεν γνώριζαν για τη συλλογή και χρήση των δεδομένων τους, και με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

– διαπιστώθηκε η παραβίαση των αρχών της νομιμότητας και αναγκαιότητας, όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 3 παρ.1 και 2 του νόμου. Η παραβίαση αυτή συνίστατο στη συλλογή δεδομένων περισσότερων από αυτά που ήταν αναγκαία για την εκτέλεση του αστυνομικού έργου. Οι κάμερες δεν περιορίζονταν στην καταγραφή εικόνων σε σημεία αυξημένης επικινδυνότητας, αλλά λειτουργούσαν διαρκώς, καταγράφοντας κάθε σημείο του δημόσιου χώρου από το οποίο διέρχονταν τα δύο οχήματα.

Η ολλανδική αρχή επέβαλε στην αστυνομία διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ για την πρώτη παράβαση, καθώς για τη δεύτερη δεν προβλέπεται η επιβολή προστίμου.

Πηγή: lawspot.gr