Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Προσωποποιημένες διαφημίσεις: Πρόστιμο 8 εκατομ. ευρώ στην Apple από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Γαλλίας

Στις 29 Δεκεμβρίου 2022, η γαλλική αρχή προστασίας δεδομένων CNIL επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 8 εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL για τη μη λήψη της συγκατάθεσης των Γάλλων χρηστών του iPhone (έκδοση iOS 14.6) πριν την εγκατάσταση αναγνωριστικών στοιχείων στις συσκευές τους για σκοπούς διαφήμισης.

Έπειτα από μια καταγγελία αναφορικά με την εξατομίκευση διαφημίσεων στο App Store, η CNIL πραγματοποίησε έρευνες το 2021 και το 2022 προκειμένου να ελέγξει τη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Οι υπηρεσίες της CNIL διαπίστωσαν ότι στην παλιά έκδοση 14.6 του λειτουργικού συστήματος του iPhone, όταν ένας χρήστης επισκεπτόταν το App Store, τα αναγνωριστικά που χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς, μεταξύ των οποίων και η εξατομίκευση διαφημίσεων στο App Store, “έτρεχαν” αυτόματα στις συσκευές των χρηστών, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Λόγω του διαφημιστικού τους σκοπού, αυτά τα αναγνωριστικά δεν είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή της υπηρεσίας (του App Store). Επομένως, η εγκατάστασή τους δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχει προηγηθεί η συγκατάθεση του χρήστη.  Ωστόσο, στην πράξη, οι ρυθμίσεις στόχευσης διαφημίσεων που είναι διαθέσιμες από το εικονίδιο “Ρυθμίσεις” του iPhone ήταν ενεργοποιημένες από προεπιλογή.

Επιπλέον, ο χρήστης έπρεπε να εκτελέσει μεγάλο αριθμό ενεργειών για να απενεργοποιήσει αυτή τη ρύθμιση, καθώς η επιλογή αυτή δεν περιλαμβανόταν στη διαδικασία προετοιμασίας του τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, ο χρήστης έπρεπε να κάνει κλικ στο εικονίδιο «Ρυθμίσεις» του iPhone, μετά να μεταβεί στο μενού «Απόρρητο» και τέλος στην ενότητα με τίτλο «Διαφημίσεις Apple». Αυτά τα στοιχεία δεν επέτρεπαν την εκ των προτέρων λήψη της συγκατάθεσης των χρηστών.

Συνεπεία των ανωτέρω, η CNIL διαπίστωσε την παραβίαση του άρθρου 82 του γαλλικού νόμου για την προστασία δεδομένων και επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 8 εκατομμυρίων ευρώ στην APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL, το οποίο και δημοσιοποιήθηκε.

Το ύψος του προστίμου προέκυψε από από το εύρος της επεξεργασίας που περιορίζεται στο Apple Store, τον αριθμό των εμπλεκομένων προσώπων στη Γαλλία, τα κέρδη της εταιρείας από διαφημιστικά έσοδα που προέρχονται έμμεσα από δεδομένα που συλλέγονται από αυτά τα αναγνωριστικά και το γεγονός ότι έκτοτε, η εταιρεία έχει καταλήξει σε συμμόρφωση.

Ο μηχανισμός συνεργασίας που προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ (ο μηχανισμός μιας στάσης) δεν προορίζεται για εφαρμογή σε διαδικασίες που συνδέονται με τη χρήση αναγνωριστικών, καθώς εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας «ePrivacy», που έχει ενσωματωθεί με το Άρθρο 82 του γαλλικού νόμου για την προστασία δεδομένων.

Η CNIL είναι και κατά τόπον αρμόδια, καθώς η χρήση αναγνωριστικών πραγματοποιείται στο “πλαίσιο των δραστηριοτήτων” των εταιρειών APPLE RETAIL FRANCE και APPLE FRANCE, που αποτελούν τις “εγκαταστάσεις” στη γαλλική επικράτεια του ομίλου APPLE .

Η APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL, της οποίας τα κεντρικά γραφεία βρίσκεται στην Ιρλανδία, παρουσιάζεται ως ο υπεύθυνος επεξεργασίας σχετικά με την εξατομίκευση διαφημίσεων στο App Store, στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Οι εταιρείες APPLE RETAIL FRANCE και APPLE FRANCE αποτελούν τις εγκαταστάσεις του ομίλου Apple στη Γαλλία.

Πηγή: lawspot.gr