Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Πώς μπορεί να μας επηρεάσει το σχέδιο της ΕΕ για ψηφιοποίηση των ταξιδιωτικών εγγράφων

Η Επιτροπή της ΕΕ θέλει να αποθηκεύει δεδομένα ταυτότητας σε smartphone στο μέλλον και να εισάγει ανέπαφους συνοριακούς ελέγχους με βιομετρικά στοιχεία. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει όλους τους ταξιδιώτες στο μέλλον.

Το Τμήμα Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME) ξεκίνησε μια πρωτοβουλία για την ψηφιοποίηση ταξιδιωτικών εγγράφων. Μετά τη δημόσια διαβούλευση , η πρωτοβουλία θα μπορούσε να καταλήξει σε πρόταση κανονισμού της ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2023.

Στην πρωτοβουλία της, η Επιτροπή της ΕΕ σκιαγραφεί πιθανές επιλογές. Για παράδειγμα, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούσαν να υποχρεωθούν βάσει κανονισμού να εφαρμόσουν ψηφιακά ταξιδιωτικά διαπιστευτήρια. Αυτό θα επηρεάσει όλους τους ταξιδιώτες εάν εξαιτίας αυτού τα φυσικά ταξιδιωτικά έγγραφα τεθούν σε μειονεκτική θέση ή ακόμη και καταργηθούν εντελώς. Ακόμα κι αν εξακολουθούν να επιτρέπονται τα φυσικά ταξιδιωτικά έγγραφα, τα άτομα που δεν τα χρησιμοποιούν ενδέχεται να επηρεαστούν από την παρακολούθηση και την επεξεργασία των βιομετρικών δεδομένων όλων των ταξιδιωτών, τα οποία θα απαιτούνταν για την επιβολή εξ αποστάσεως ελέγχου των ψηφιακών ταξιδιωτικών διαπιστευτηρίων.

Ο γερμανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός ψηφιακών δικαιωμάτων και μέλος του Digitalcourage υπέβαλε σχόλια στη διαβούλευση και πρότεινε τρεις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την ψηφιοποίηση ταξιδιωτικών εγγράφων :

  1. Οι ταξιδιώτες δεν πρέπει να αναγκάζονται να χρησιμοποιούν ψηφιακά ταξιδιωτικά διαπιστευτήρια. Η δυνατότητα χρήσης φυσικών ταξιδιωτικών εγγράφων πρέπει να είναι εγγυημένη μόνιμα και όχι μόνο για το «εγγύς μέλλον», όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή .
  2. Οι ταξιδιώτες που δεν χρησιμοποιούν ψηφιακά ταξιδιωτικά διαπιστευτήρια δεν πρέπει να υφίστανται διακρίσεις. Αυτή η προϋπόθεση περιλαμβάνει ότι οι συνοριακοί έλεγχοι για ταξιδιώτες με φυσικά έγγραφα πρέπει να είναι εξίσου προσβάσιμοι και επαρκώς στελεχωμένοι ώστε να επιτρέπουν τους ταξιδιωτικούς ελέγχους σε εύλογο χρονικό διάστημα.
  3. Οι ταξιδιώτες που δεν χρησιμοποιούν ψηφιακά ταξιδιωτικά διαπιστευτήρια δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να επηρεάζονται από τις τεχνολογίες συνοριακού ελέγχου που απαιτούνται για τον έλεγχο των ψηφιακών ταξιδιωτικών διαπιστευτηρίων. Επιλογές πολιτικής «όπου όλοι οι ταξιδιώτες παρακολουθούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία τα βιομετρικά τους δεδομένα», όπως εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να αποκλειστούν.

Βρείτε εδώ την πλήρη υποβολή στη διαβούλευση για την ψηφιοποίηση ταξιδιωτικών εγγράφων.

Πηγή: privacy.ellak.gr