Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

ΣΔΥΑ: Ανακοίνωση για τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούν οι δυσλειτουργίες του ηλεκτρονικού συστήματος

Ανακοίνωση των Δικαστικών υπαλλήλων της Αθήνας:

“Η καθημερινότητα των δικαστικών υπαλλήλων της Αθήνας δυσχεραίνεται περαιτέρω απ’ τις συχνές και σοβαρές δυσλειτουργίες του ηλεκτρονικού συστήματος, μέσω του οποίου εκδίδονται τα κάθε είδους πιστοποιητικά, καταχωρούνται αιτήσεις, δικόγραφα κ. ά.

Το «σύστημα», αρκετά συχνά, δεν λειτουργεί καθόλου («πέφτει») ή ανταποκρίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να εκτελέσουμε τα καθήκοντα μας και να καθυστερεί η εξυπηρέτηση των πολιτών και συνηγόρων.

Αποδεικνύεται, για μια ακόμη φορά, η αναγκαιότητα υλοποίησης των διεκδικήσεων μας για την πρόσληψη μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού για τη συντήρηση και ανάπτυξη των συστημάτων πληροφορικής και της ψηφιακής καταγραφής των πρακτικών.

Απαιτούμε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

Ταυτόχρονα, επισημαίνουμε, ότι δεν δεχόμαστε – και καλούμε τις διοικήσεις των δικαστικών υπηρεσιών να μην καταφεύγουν σε τέτοιες πρακτικές – να εργαζόμαστε εκτός του ωραρίου μας ή να υπερβάλουμε εαυτούς  εξαιτίας της δυσλειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος.“

Πηγή: lawnet.gr