Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Στην εποχή του Διαδικτύου των Πραγμάτων μπαίνουν σταδιακά οι επιχειρήσεις

Τα οφέλη του Internet of Things (ΙοΤ) φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται οι ελληνικές επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους, να ενισχύσουν την αξία των προϊόντων και των υπηρεσιών τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα περισσότερες από μία στις πέντε ελληνικές εταιρείες έχουν μπει στον κόσμο της εκθετικής τεχνολογίας, που είναι το Διαδίκτυο των Πραγμάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, από τις 41.492 εγχώριες επιχειρήσεις που έχουν σήμερα πρόσβαση στο Διαδίκτυο για επαγγελματικούς σκοπούς, οι 9.214, ήτοι ποσοστό 22,2%, χρησιμοποιούν τέτοιου είδους διασυνδεδεμένες συσκευές, που μπορούν να ελέγχονται από απόσταση.

Οπως προκύπτει από την έρευνα της Αρχής (Ετήσια Ερευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Ηλεκτρονικού Εμπορίου), η πιο δημοφιλής εφαρμογή ΙοΤ μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων που κάνουν χρήση αντίστοιχων τεχνολογιών, είναι, με ποσοστό 91,9%, τα «έξυπνα» συστήματα συναγερμού για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Στη δεύτερη θέση με τις εφαρμογές ΙοΤ, που χρησιμοποιούν οι εγχώριες εταιρείες (με στοιχεία αναφοράς το διάστημα 1η Ιανουαρίου 2021 – 15 Σεπτεμβρίου 2021) είναι οι «έξυπνοι» μετρητές, λαμπτήρες και θερμοστάτες για βελτιστοποίηση κατανάλωσης ενέργειας (ποσοστό 43,7%).

Ακολουθεί η χρήση αισθητήρων για την παρακολούθηση της συντήρησης μηχανημάτων ή οχημάτων (με 32,1%), οι «έξυπνες» κάμερες ή αισθητήρες για παρακολούθηση δραστηριοτήτων πελατών (29,8%). Στη λίστα των εφαρμογών ΙοΤ, που χρησιμοποιούν οι ελληνικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, περιλαμβάνεται η χρήση αισθητήρων για παρακολούθηση προϊόντων ή οχημάτων στη διαχείριση αποθήκης (28,3%).

Τη λίστα συμπληρώνει η χρήση αισθητήρων RFID για παρακολούθηση ή αυτοματοποίηση διαδικασιών παραγωγής με 16,8%. Να σημειωθεί ότι ο όρος Internet of Things αναφέρεται σε διασυνδεδεμένες συσκευές ή συστήματα, συχνά αποκαλούμενες «έξυπνες» συσκευές ή συστήματα, που συλλέγουν και ανταλλάσσουν δεδομένα και μπορούν να παρακολουθούνται ή να ελέγχονται από απόσταση μέσω του Διαδικτύου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το 2021, σε σύνολο 41.962 επιχειρήσεων, που απασχολούν 10 άτομα και άνω, οι 41.492 επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ποσοστό 98,9%. Το 2020 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 96%.

Κατά το τρέχον έτος, από το σύνολο των επιχειρήσεων με προσωπικό 10 άτομα και άνω, οι 9.094 ή ποσοστό 21,7% έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας ή ειδικών εφαρμογών ή μέσω μηνυμάτων τύπου EDI. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2020 ήταν 18,2%. Ο δε κύκλος εργασιών από αυτές τις παραγγελίες ανήλθε σε 26 δισ., ποσοστό 9,8% του συνολικού κύκλου εργασιών (από 4,3% του συνολικού κύκλου εργασιών το 2020).

Πηγή: kathimerini.gr