«Στο μικροσκόπιο» της Κομισιόν η συμφωνία για τη συμμετοχή του Audience network του Meta στο πρόγραμμα Open Bidding της Google

Η Επιτροπή κινεί έρευνα σχετικά με πιθανή αντιανταγωνιστική συμπεριφορά της Google και του Meta όσον αφορά τις διαδικτυακές διαφημίσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε επίσημη αντιμονοπωλιακή έρευνα, για να αξιολογήσει κατά πόσον μια συμφωνία μεταξύ της Google και του Meta (πρώην Facebook) για υπηρεσίες διαδικτυακής διαφήμισης προβολής ενδέχεται να έχει παραβιάσει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ.

Η έρευνα της Επιτροπής αφορά μια συμφωνία που συνήφθη μεταξύ της Google και του Meta τον Σεπτέμβριο του 2018, στην οποία η Google έδωσε την κωδική ονομασία «Jedi Blue», για τη συμμετοχή του «Audience network» του Meta στο πρόγραμμα «Open Bidding» της Google. 

Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι η συμφωνία μπορεί να αποτελέσει μέρος των προσπαθειών αποκλεισμού των τεχνολογικών υπηρεσιών διαφήμισης που ανταγωνίζονται το πρόγραμμα Open Bidding της Google και, ως εκ τούτου, να περιορίσει ή να νοθεύσει τον ανταγωνισμό στις αγορές διαδικτυακών διαφημίσεων προβολής, εις βάρος των εκδοτών και, εν τέλει, των καταναλωτών. 

Εάν αποδειχθούν, οι διερευνώμενες πρακτικές ενδέχεται να παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ για τις συμφωνίες μεταξύ εταιρειών που θίγουν τον ανταγωνισμό (άρθρο 101 ΣΛΕΕ) και/ή για την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης (άρθρο 102 ΣΛΕΕ). 

Η Επιτροπή θα διεξαγάγει τώρα τη διεξοδική της έρευνα κατά προτεραιότητα.

Δήλωση

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Margrethe Vestager, αρμόδια για την Πολιτική Ανταγωνισμού, δήλωσε τα εξής: «Πολλοί εκδότες βασίζονται σε διαδικτυακές διαφημίσεις προβολής για να χρηματοδοτήσουν διαδικτυακό περιεχόμενο για τους καταναλωτές. Η λεγόμενη συμφωνία “JediBlue” μεταξύ της Google και του Meta ενδέχεται να στοχοποιεί μια τεχνολογία που είναι ανταγωνιστική στο OpenBidding της Google, με στόχο την αποδυνάμωσή της και τον αποκλεισμό της από την αγορά προβολής διαφημίσεων σε ιστότοπους και εφαρμογές εκδοτών. Εάν επιβεβαιωθεί από την έρευνά μας, το γεγονός αυτό θα περιόριζε και θα νόθευε τον ανταγωνισμό στην αγορά της τεχνολογίας διαφήμισης που ήδη παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση, εις βάρος των ανταγωνιζόμενων τεχνολογιών διανομής διαφημίσεων, των εκδοτών και, τελικά, των καταναλωτών.»  

Πηγή: lawspot.gr