Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Υποθέσεις για τα δικαιώματα εναντίωσης και διαγραφής του ΓΚΠΔ: Θεματικό δελτίο από το ΕΣΠΔ

Σε μια νέα ενημερωτική πρωτοβουλία προχώρησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων με την έκδοση του πρώτου θεματικού δελτίου (case digest) για τις αποφάσεις του μηχανισμού μιας στάσης.

Στο θεματικό δελτίο που δημοσιεύτηκε χτες σταχυολογούνται υποθέσεις που αφορούν σε αιτήματα εναντίωσης και διαγραφής των άρθρων 21 και 17 ΓΚΠΔ και εξετάστηκαν από τις αρμόδιες (επικεφαλής και ενδιαφερόμενες) εποπτικές αρχές του μηχανισμού συνεργασίας του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συμβουλίου, τα θεματικά δελτία θα αναλύουν αποφάσεις που σχετίζονται με διάφορα άρθρα του ΓΚΠΔ και περιλαμβάνουν παραδείγματα τελικών αποφάσεων του μηχανισμού μιας στάσης (OSS), που προέρχονται από το δημόσιο μητρώο του ΕΣΠΔ.

Τα δελτία αυτά θα αποτελούν πολύτιμο υλικό για την παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο οι Εποπτικές Αρχές συνεργάζονται για την επιβολή του ΓΚΠΔ.

Πηγή: lawspot.gr