Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Υπ. Παιδείας: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δικαιώνει το υπουργείο Παιδείας για την τηλεκπαίδευση

Δικαιώνεται, μετά από δυόμιση χρόνια αμφισβητήσεων, λάσπης, προσωποποιημένων επιθέσεων, κινδυνολογίας, το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς την προστασία δεδομένων κατά την τηλεκπαίδευση.

Αυτό τονίζει το υπουργείο Παιδείας, σε ανακοινωθέν, και υπογραμμίζει τα εξής:

  • Με την υπ’ αρ. 61/2022 απόφασή της, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κρίνει ότι η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι συμβατή με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Έτσι, έκλεισε άλλο ένα κεφάλαιο – και οι Κασσάνδρες για άλλη μία φορά διαψεύστηκαν.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

Ειδικότερα, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  με την απόφασή της έκρινε  ότι δεν απαιτείται νέο διορθωτικό μέτρο σε σχέση με την  υπόθεση.

Παράλληλα καλεί το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως προβεί στις αναγκαίες τροποποιήσεις για τη βελτίωση της διαφάνειας, όπως περιγράφονται στις  ακόλουθες σκέψεις 5 και 6 της απόφασης.

5. Σε σχέση με τις υποχρεώσεις διαφάνειας και ειδικότερα για την πλήρη παροχή του συνόλου των πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 13 του ΓΚΠΔ, η Αρχή διαπιστώνει ότι πλέον, οι πληροφορίες είναι πλήρεις, καθώς στο νέο κείμενο ενημέρωσης παρέχονται όλες οι απαραίτητες κατηγορίες πληροφοριών. Οι πληροφορίες είναι δομημένες με τρόπο κατάλληλο για ανάγνωση κειμένου, με επισήμανση κάθε κατηγορίας πληροφορίας. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη μέθοδο παρουσίασης των πληροφοριών, ακολουθείται τεχνική που απαντάται συχνά σε ιστοσελίδες στην Ελλάδα, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς· οι πληροφορίες περιέχονται σε διακριτό κείμενο σε μορφότυπο «pdf» στο οποίο γίνεται παραπομπή μέσω υπερσυνδέσμου. Η Αρχή επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη μέθοδος δεν είναι η πλέον κατάλληλη για παρουσίαση σε επιγραμμικές (online) εφαρμογές. Ο μορφότυπος «pdf» ενδείκνυται για παρουσίαση κειμένων με συγκεκριμένο τρόπο, ανεξάρτητα από συσκευές, αλλά προϋποθέτει, σε μεγάλο βαθμό, τη χρήση πρόσθετου λογισμικού, εντός ή εκτός του φυλλομετρητή διαδικτύου, ενώ δεν ενδείκνυται πάντα για παρουσίαση μακροσκελών κειμένων, ιδίως σε συσκευές οι οποίες έχουν περιορισμένο εύρος οθόνης (π.χ. κινητές συσκευές). Περαιτέρω, η εν λόγω προσέγγιση δεν είναι κατάλληλη για επιγραμμικό περιβάλλον, καθώς λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των πληροφοριών και το μακροσκελές κείμενο, μειώνεται η πιθανότητα για ένα υποκείμενο των δεδομένων (ιδίως δε για ένα παιδί) να λάβει γνώση τουλάχιστον των ουσιωδών πληροφοριών. Η Ο.Ε. του άρθρου 29 στις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τη διαφάνεια βάσει του κανονισμού 2016/679 (WP260 rev.01)9 συνιστά τη χρήση προσέγγισης πολλών επιπέδων όταν η ενημέρωση γίνεται σε ψηφιακό περιβάλλον (βλ. σκέψεις 35 – 37). Η Αρχή παραπέμπει το ΥΠΑΙΘ σε σχετική ανακοίνωση10 την οποία εξέδωσε πρόσφατα, ώστε να βελτιώσει την παρεχόμενη στα υποκείμενα δεδομένων πληροφόρηση μέσω της ιστοσελίδας, η οποία είναι το βασικό μέσο παροχής πληροφόρησης και στην οποία επενεργεί συμπληρωματικά το λοιπό υλικό (π.χ. οπτικοακουστικό).

6.Συναφώς με τα ανωτέρω και την ικανοποίηση της αρχής της διαφάνειας, παρατηρείται ότι στην ιστοσελίδα https://webex.sch.gr/students.php εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα σε σχέση με τη χρήση cookies από το οποίο δημιουργείται στον επισκέπτη της ιστοσελίδας η εντύπωση ότι είναι υποχρεωμένος να παράσχει συγκατάθεση («Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό»). Καθώς, σύμφωνα με όσα αναφέρει το ΥΠΑΙΘ, τα συγκεκριμένα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, το εν λόγω μήνυμα θα πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα. Στην προκειμένη περίπτωση σκοπός θα πρέπει να είναι μόνο η ενημέρωση για τη χρήση (“CISCO HELLASαπαραίτητων”) cookies καθώς ο επισκέπτης της ιστοσελίδας δεν έχει επιλογή να τα αρνηθεί. Η Αρχή παραπέμπει το ΥΠΑΙΘ στο από 25/02/2020 δελτίο τύπου με «Συστάσεις για τη συμμόρφωση υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων με την ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες»11, στο οποίο περιλαμβάνεται, υπό μορφή σημείων προσοχής, καθοδήγηση για τη σύννομη χρήση τέτοιων τεχνολογιών καθώς και πρακτικές που πρέπει να αποφεύγονται.

Πηγή: esos.gr