Χρόνος διατήρησης και χρήσης δακτυλικών αποτυπωμάτων πολιτών που δακτυλοσκοπήθηκαν όταν ήταν ανήλικοι

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά πολίτη σχετικά με το χρόνο διατήρησης των δακτυλικών αποτυπωμάτων του από την Ελληνική Αστυνομία.

Μετά από αλληλογραφία της Αρχής με την αρμόδια διεύθυνση της Ελληνικής Αστυνομίας προέκυψε ότι είχε καταρτιστεί και διατηρούνταν για τον αναφερόμενο δακτυλοσκοπικό δελτίο, το οποίο τηρούνταν βάσει του π.δ. 245/1997 από τη δακτυλοσκόπησή του σε ηλικία 15 ετών, πριν από σχεδόν τριάντα χρόνια.

Από το συγκριμένο δελτίο ταυτοποιήθηκαν τα δακτυλικά του αποτυπώματα σε χώρο όπου είχε βρεθεί λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας και ο οποίος διερευνήθηκε από υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ως τόπος του εγκλήματος, με αποτέλεσμα να εμπλακεί σε ποινική υπόθεση, να παραπεμφθεί ως κατηγορούμενος στο ακροατήριο ποινικού δικαστηρίου και να αθωωθεί καθώς δεν είχε καμία εμπλοκή στην υπόθεση.

Ο Συνήγορος του Πολίτη με πόρισμά του στις 22.10.2019 προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, επικαλούμενος τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) για την προστασία των ανηλίκων από κάθε ζημία που μπορεί να προκύψει από τη διατήρηση των δεδομένων του ύστερα από απαλλαγή τους από πονικό αδίκημα και το στιγματισμό των προσώπων που αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο με τους καταδικασθέντες, πρότεινε τα ακόλουθα:

α) Να δρομολογηθεί άμεσα η διαδικασία τροποποίησης των διατάξεων του π.δ. 342/1977 και κυρίως του π.δ. 245/1997 που αφορούν στη διατήρηση και στην καταστροφή των δακτυλικών αποτυπωμάτων, ώστε να προβλέπεται αυτεπάγγελτη ενημέρωση της αρμόδιας διεύθυνσης από το αρμόδιο δικαστήριο σε περίπτωση αθώωσης και να καταστρέφονται τα δακτυλικά αποτυπώματα που ελήφθησαν για την ίδια υπόθεση.

β) Να προβλέπεται μικρότερος χρόνος για διατήρησης δακτυλοσκοπικών δεδομένων προκειμένου για ανηλίκους. Το αυτό να προβλεφθεί για δακτυλικά αποτυπώματα ανηλίκων στους οποίους επιβλήθηκαν αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα και να προβλεφθεί ρητά η δυνατότητα εφαρμογής, μέσω μεταβατικής διατάξεως, της νέας ρύθμισης σε τέτοια δακτυλικά αποτυπώματα που ήδη τηρούνται εφόσον δεν υφίσταται μεταγενέστερη της ενηλικίωσης καταδικαστική απόφαση.

γ) Με διαταγή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας να ενταλθούν οι υπηρεσίες να διευκρινίζουν αν η δακτυλοσκόπηση έγινε σε χρόνο που το πρόσωπο ήταν ανήλικο και να γίνεται διαχείρισή τους με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην ταλαιπωρούνται πολίτες για περιπτώσεις που ούτε καν στο ποινικό μητρώο δεν υφίστανται αντίστοιχα δελτία- εγγραφές.

Με έγγραφό του στις 29.07.2020, ο Συνήγορος του Πολίτη υπενθύμισε, ότι δεν έχει ενημερωθεί σχετικά με την απάντηση του Υπουργείου για τις υποβληθείσες με το πόρισμά του προτάσεις τροποποίησης της νομοθεσίας και τυχόν σχετική μελλοντική πρωτοβουλία, επισημαίνοντας την προβλεπόμενη δυνατότητά του (άρθρο 4 παρ. 6 εδαφ. τελευταίο ν.3094/2003) για δημοσιοποίηση της μη αποδοχής των προτάσεών του.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα ο Συνήγορος του Πολίτη δεν έλαβε απάντηση επί των προτάσεών του. Αντίθετα, διαπίστωσε, ότι με το κωδικοποιητικό π.δ. 103/2021 «Κώδικας Διοικητικών Διαδικασιών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄255) και συγκεκριμένα το άρθρο 96 και Παράρτημα αυτού επαναλαμβάνονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 245/1997 για το χρόνο διατήρησης στοιχείων που αφορούν την εγκληματολογική σήμανση, καταδεικνύοντας τη μη αποδοχή των προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη που βασίστηκαν στη νομολογία του Ε.Δ.Δ.Α. και στις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 569 παρ.2 Κ.Π.Δ.

Πηγή: lawspot.gr