Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Ψηφιακό περιβάλλον: Το Συμβούλιο δίνει την τελική έγκριση για την προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών στο διαδίκτυο

Το Συμβούλιο προέβη σήμερα σε ένα σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος με την έγκριση της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες αποσκοπεί στην προστασία του ψηφιακού χώρου από τη διάδοση παράνομου περιεχομένου και στη διασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των χρηστών.

Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες αποτελεί έναν από τους πλέον ρηξικέλευθους οριζόντιους κανονισμούς της ΕΕ και είμαι πεπεισμένος ότι έχει τη δυνατότητα να γίνει ο «χρυσός κανόνας» και για άλλες ρυθμιστικές αρχές στον κόσμο. Με τον καθορισμό νέων προτύπων για ένα ασφαλέστερο και πιο υπεύθυνο επιγραμμικό περιβάλλον, η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας σχέσης μεταξύ επιγραμμικών πλατφορμών και χρηστών και ρυθμιστικών αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής.

Πηγή: Lawnet.gr