Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύει τα έργα λόγου, τέχνης ή επιστήμης που πηγάζουν από άτομα τα οποία προστατεύονται ως δημιουργοί και αποκτούν, με τη δημιουργία του έργου, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω σε αυτό. Περιλαμβάνουν, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα). Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύει το έργο ως άυλο αγαθό και όχι τον υλικό φορέα στον οποίο ενσωματώνεται το έργο

Ο σκοπός του νόμου είναι η πλήρης και αποτελεσματική προστασία των πνευματικών δημιουργών, αρχή που ενσωματώνεται σε πολλές διατάξεις του νόμου, όπως στην ευρεία προστασία του ηθικού δικαιώματος, στον κανόνα ότι μόνο το φυσικό πρόσωπο είναι δημιουργός του έργου, στη θέσπιση της ποσοστιαίας αμοιβής, στην καθιέρωση του έγγραφου τύπου, στη μη δυνατότητα κατάρτισης συμβάσεων που αφορούν στο σύνολο των μελλοντικών έργων ή αναφέρονται σε μελλοντικούς τρόπους εκμετάλλευσης, στην εύλογη αμοιβή για την αναπαραγωγή έργων για ιδιωτική χρήση, στους ερμηνευτικούς κανόνες για τη διάρκεια, τον σκοπό, την έκταση και τα μέσα εκμετάλλευσης, στις ρυθμίσεις που αφορούν στην επιβολή των δικαιωμάτων και ειδικότερα στις αστικές κυρώσεις, καθώς και στις βαρύτατες ποινικές κυρώσεις που προβλέπει ο ελληνικός νόμος.