Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Από αρχαιοτάτων χρόνων η πληροφορία ήταν το ζητούμενο και ο πόλεμος για την απόσπαση της ανηλεής. Ωστόσο η διαφορά στις μέρες μας έγκειται στο γεγονός ότι η πληροφορία είναι πλέον ψηφιακή και ως εκ τούτου καθίσταται ευάλωτη απέναντι σε όποιον έχει την γνώση και μπορεί να την αποκτήσει.

Από την άλλη πλευρά, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης καθιστά αναγκαία τόσο την αναβάθμιση των δικτύων από 4G σε 5G προκειμένου να είναι εφικτή η μεταφορά τεράστιων όγκων δεδομένων, όσο και την ασφάλεια της διαδικασίας.

Με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR – 2016/679) η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται να βάλει τα θεμέλια για την διασφάλιση της κυκλοφορίας των προσωπικών δεδομένων και της πληροφορίας.

Το γραφείο μου αναλαμβάνει τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο την κανονιστική συμμόρφωση οποιασδήποτε επιχείρησης, ανεξαρτήτου μεγέθους ή κλάδου.