Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

AirBnB: τέλος στην ανεξέλεγκτη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας (Μον.Εφ.Θεσ. 986/2020)

Είναι γεγονός ότι με την εφετειακή απόφαση 986/2020 του Εφετείου Θεσσαλονίκης, δίνεται ένα τέλος στις ανεξέλεγκτες βραχυχρόνιες μισθώσεις και στην μετατροπή εν τοις πράγμασι κατοικιών σε τουριστικά καταλύματα, στις περιπτώσεις που αυτό δεν προβλέπεται ρητά.

Η απόφαση αυτή είναι η πρώτη του είδους της και χαράζει νομολογία προς μια κατεύθυνση που μάλλον βρίσκει σύμφωνους και τους ιδιώτες ιδιοκτήτες ακινήτων και τους επαγγελματίες του χώρου. Η ικανοποίηση των ιδιωτών ιδιοκτητών που ήταν αντίθετοι με τέτοια χρήση άλλου διαμερίσματος εντός της πολυκατοικίας τους ή σπιτιού εντός του συγκροτήματός τους, έγκειται στο ότι βλέπουν αποτυπωμένο σε δικαστική απόφαση το σεβασμό προς την ατομική τους ιδιοκτησία.

Η ικανοποίηση των ιδιωτών ιδιοκτητών που εκμίσθωναν βαχυχρόνια τα ακίνητά τους, όχι όμως σε εμπορική κλίμακα, ήτοι με την ιδιότητα του ξενοδόχου, ικανοποιούνται στο μέτρο που πλέον υπάρχει μια δικαστική απόφαση που περιγράφει τα όρια και τις προϋποθέσεις του επιτρεπτού μια τέτοιας χρήσης σε σχέση με τη Σύσταση και τον Κανονισμό και ανεξάρτητα από τη φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων ή ακόμη και την λήψη ΕΣΛ από τον ΕΟΤ.

Πηγή: awnet.gr