Δεδομένα επιβατών αεροπορικών μεταφορών: Εγκρίθηκε η θέση του Συμβουλίου για δύο νέες πράξεις της ΕΕ

Οι πρέσβεις των κρατών μελών στην ΕΕ συμφώνησαν σήμερα επί της διαπραγματευτικής εντολής του Συμβουλίου για δύο νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τη συλλογή και τη διαβίβαση εκ των προτέρων πληροφοριών για τους επιβάτες. Οι εκ των προτέρων πληροφορίες για τους επιβάτες (API) περιέχουν στοιχεία ταυτοποίησης από το ταξιδιωτικό έγγραφο και βασικές πληροφορίες σχετικά με την πτήση. Στόχος των δύο προτάσεων κανονισμού είναι η διευκόλυνση της διαχείρισης των συνόρων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, καθώς και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματος.

Οι δύο κανονισμοί προβλέπουν έναν δρομολογητή που θα λαμβάνει δεδομένα API τα οποία θα διαβιβάζουν οι αερομεταφορείς. Ο δρομολογητής, με τη σειρά του, θα διαβιβάζει τα δεδομένα API στις εθνικές αρχές διαχείρισης των συνόρων και επιβολής του νόμου. Με την ανάπτυξη ενός ενιαίου δρομολογητή, δηλαδή ενός κεντρικού εργαλείου που θα αναπτυχθεί από οργανισμό της ΕΕ, θα είναι ευκολότερο για τους αερομεταφορείς να διαβιβάζουν τις πληροφορίες στις εθνικές αρχές και παράλληλα μειώνεται ο κίνδυνος για σφάλματα και κατάχρηση.

Συλλογή δεδομένων αερομεταφορέα

Οι δύο κανονισμοί ορίζουν ποια είναι τα δεδομένα API που οι αερομεταφορείς πρέπει να συλλέγουν και να διαβιβάζουν στον δρομολογητή. Τα δεδομένα API περιλαμβάνουν έναν κλειστό κατάλογο πληροφοριών για τους ταξιδιώτες, όπως όνομα, ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια, είδος και αριθμό ταξιδιωτικού εγγράφου, αριθμό θέσης και πληροφορίες για τις αποσκευές. Επιπλέον, οι αερομεταφορείς θα υποχρεούνται να συλλέγουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την πτήση, για παράδειγμα τον διακριτικό αριθμό πτήσης, τον κωδικό αερολιμένα και την ώρα αναχώρησης και άφιξης.

Αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του εγκλήματος

Η νέα νομοθεσία θα επιτρέψει στις αρχές επιβολής του νόμου να συνδυάζουν τα δεδομένα API των ταξιδιωτών με τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR). Τα δεδομένα PNR είναι ένα ευρύτερο σύνολο δεδομένων επιβατών αεροπορικών μεταφορών που περιέχουν λεπτομέρειες σχετικά με το δρομολόγιο ενός επιβάτη και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κράτησης της πτήσης. Όταν χρησιμοποιούνται συνδυαστικά, τα δεδομένα API και PNR είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά για τον προσδιορισμό των ταξιδιωτών υψηλού κινδύνου και για την επιβεβαίωση της διαδρομής ύποπτων προσώπων.

Βελτίωση της διαδικασίας στα σύνορα

Οι συνοριακές αρχές θα έχουν πληρέστερη εικόνα των ταξιδιωτών που φθάνουν στα αεροδρόμια. Θα μπορούν να διενεργούν προκαταρκτικούς ελέγχους πριν από την άφιξη και, κατά συνέπεια, να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τους συνοριακούς ελέγχους τους. Αυτό αναμένεται να αυξήσει τις πιθανότητες αποτροπής ανεπιθύμητων διελεύσεων των συνόρων. Το όφελος για τους επιβάτες θα είναι μικρότεροι χρόνοι αναμονής και λιγότερα προσκόμματα στον έλεγχο διαβατηρίων.

Επόμενα βήματα

Η σημερινή συμφωνία επί της θέσης του Συμβουλίου θα επιτρέψει την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μόλις αυτό συμφωνήσει τη δική του θέση, προκειμένου να επιτευχθεί κοινή θέση.

Ιστορικό

Το οργανωμένο έγκλημα χρησιμοποιεί τα αεροπορικά ταξίδια για τη λαθραία διακίνηση τόσο προσώπων όσο και ναρκωτικών και άλλων παράνομων εμπορευμάτων. Τα διεθνή ταξίδια διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στις τρομοκρατικές δραστηριότητες. Οι πλήρεις και ακριβόχρονες πληροφορίες σχετικά με τους ταξιδιώτες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων API από τις αρμόδιες αρχές δεν γίνεται ομοιόμορφα στο σύνολο της ΕΕ. Η νομοθετική πρόταση θα κλείσει αυτό το κενό ασφάλειας.

Σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας για το 2019, πάνω από μισό δισεκατομμύριο επιβάτες αεροπορικών μεταφορών εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ κάθε χρόνο. Ως εκ τούτου, η αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων είναι απαραίτητη για την ομαλή εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών και την αποτροπή της παράνομης διέλευσης των συνόρων. Οι ισχύοντες κανόνες δεν επιβάλλουν τη συλλογή δεδομένων API για όλες τις πτήσεις και αφήνουν περιθώρια επιλογής ως προς το ποια δεδομένα πρέπει να συλλέγονται και πώς.

Πηγή: Lawnet.gr