Ανδρέου ηλεκτρονικές απάτες

Σύνοψη του νομικού πλαισίου για τις κυβερνοεπιθέσεις – Δωρεάν eBook

Σε ένα νέο εγχειρίδιο (eBook) παρουσιάζονται οι νομικές πτυχές των κυβερνοεπιθέσεων στην Ελλάδα.

Το βιβλίο εστιάζει στα άρθρα του ελληνικού Ποινικού Κώδικα που σχετίζονται με τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, παρέχοντας πολύτιμες γνώσεις για τους νομικούς ορισμούς των κυβερνοεπιθέσεων, τους διαφορετικούς τύπους εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο και τις τιμωρίες που συνδέονται με κάθε αδίκημα.

Η έκδοση, που επιμελήθηκε ο Γεώργιος Αθ. Γέρμανος, συγγραφέας και εμπειρογνώμονας διερεύνησης κυβερνοεγκλημάτων, συνιστά πολύτιμη πηγή για όποιον επιδιώκει να αποκτήσει μια αρχική επαφή με το περίπλοκο και ταχέως εξελισσόμενο νομικό πεδίο των επιθέσεων κατά πληροφοριακών συστημάτων στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται στην έκδοση, με την ταχεία πρόοδο της τεχνολογίας και την αυξανόμενη εξάρτηση από το Διαδίκτυο και τις ψηφιακές συσκευές, οι κυβερνοεπιθέσεις αποτελούν πρωταρχική απειλή για τα πληροφοριακά συστήματα σε όλο τον κόσμο.

Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση και το νομικό της σύστημα έχει προσαρμοστεί για να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που θέτει το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Ο Ποινικός Κώδικας της χώρας μας περιέχει μια σειρά άρθρων που αφορούν μορφές επιθέσεων κατά πληροφοριακών συστημάτων (κυβερνοεπιθέσεων). Αυτό το εγχειρίδιο συγκεντρώνει εκείνα τα άρθρα που τιμωρούν τους εμπλεκόμενους σε κυβερνοεπιθέσεις.

Στόχος αυτών των διατάξεων δεν είναι μόνο η προστασία της ακεραιότητας και διαθεσιμότητας της ψηφιακής μας υποδομής και η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, αλλά και η αποτροπή πιθανών παραβατών από τη συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες.

Με την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με αυτές τις διατάξεις, ελπίζουμε να προωθήσουμε την καλύτερη κατανόηση του νομικού πλαισίου που περιβάλλει το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και να ενθαρρύνουμε μεγαλύτερη επαγρύπνηση και υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. 

Το βιβλίο «Η ποινική αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων κατά τον ελληνικό Ποινικό Κώδικα» (ISBN 978-618-00-4517-8) διατίθεται δωρεάν, σε μορφή eBook (pdf)

Πηγή: lawspot.gr